Επιμορφωτική Ημερίδα για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

17 Μαΐου 2016
Αμφιθέατρο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών συμμετείχε στην Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα "Η νέα ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της γραμματικής και της ορθογραφίας στο Δημοτικό Σχολείο" που διοργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος της 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κοζάνης κ. Ζωή Μήλιου στις 17 Μαΐου 2016, στην Κοζάνη.
 

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Γ. Παπαναστασίου και ο επιστημονικός συνεργάτης Π. Ανδρέου μίλησαν για θέματα που αφορούν τη νεοελληνική γραμματική και την ορθογραφία, και γενικά τη διδασκαλία της νέας ελληνικής στο δημοτικό σχολείο.