Εκδήλωση για την ελληνική γλώσσα

3 Απριλίου 2017
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, Καβάλα

Ο Όμιλος για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας Καβάλας, μαζί με τον Δήμο Καβάλας, διοργάνωσαν εκδήλωση για την ελληνική γλώσσα, στην οποία συμμετείχε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Η εκδήλωση έγινε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, στις 3 Απριλίου 2017, στις 18.00.
 

Ομιλητές: Γ. Παπαναστασίου, διευθυντής του Ινστιτούτου, με θέμα "Η ελληνική γλώσσα και η ορθογραφία της", και Π. Ανδρέου, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου, με θέμα "Ελληνική γλώσσα και άλλες γλώσσες: δούναι και λαβείν".