Υποστήριξη της 38ης Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας

27-28 Απριλίου 2017
Αμφιθέατρα του ΚΕΔΕΑ, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών υποστήριξε, όπως κάθε χρόνο, την 38η Συνάντηση Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., η οποία διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 27 και 28 Απριλίου 2017.  Το θέμα της ήταν "Αρχαία ελληνική, νέα ελληνική και εκπαίδευση".

Ως χορηγός της Συνάντησης, το Ινστιτούτο φροντίζει για την έγκαιρη ηλεκτρονική έκδοση των Πρακτικών των Ετήσιων Συνεδρίων του Τομέα Γλωσσολογίας.