Studies in Greek linguistics 37

[Editing Committee]

Preface

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 1-12]


Papers


Α. Αϊδίνης & Δ. Γακοπούλου

Η επίδραση του είδους του κειμένου και της συγκράτησης πληροφοριών στη μνήμη κατά την αναγνωστική κατανόηση

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 15-28.]


Κ. Αλεξανδρή

Αυτόματη επεξεργασία των σύνθετων ονομάτων που δηλώνουν χρώμα

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 29-42.]


Ν. Αμβράζης & Χ. Μαλιγκούδη

H στάση των διδασκόντων και των διδασκομένων απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία της κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας: Συγκλίσεις και αποκλίσεις

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 43-54.]


Α. Αμπάτη

Στρατηγικές αξιοποίησης της μητρικής γλώσσας αλλόγλωσσων μαθητών κατά την εκμάθηση της ελληνικής

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 55-68.]


Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

Τα επαγγελματικά ουσιαστικά: Ονομασιοκεντρική και σημασιοκεντρική προσέγγιση

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 69-82.]


Ε. Γ. Ανδρικοπούλου

Η σύνθεση και τα σύνθετα νοήματα στην ελληνική νοηματική γλώσσα

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 83-114.]


Γ. Βελούδης

Ξενιστές μορίων

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 115-128.]


Μ. Βόγκα

Μορφή, μορφολογική δομή και αναπαράσταση στο δίγλωσσο νοητικό λεξικό: Μεταφραστική προτεραιοποίηση με ελληνογαλλικά μεταφραστικά αντίστοιχα

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 129-152.]


Ζ. Γαβριηλίδου & Σ. Μαυρομματίδου

Ο λεξικογραφικός χειρισμός του παροιμιακού λόγου σε τρία λεξικά της κοινής νεοελληνικής

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 153-164.]


C. Canakis

The linguistic landscape of Stadiou Street in Athens: An ethnographic approach to the linguistic appropriation of contested space

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 165-180.]


C. Charitonidis

Attitudinal compounds in Modern Greek: An empirical study

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 181-200.]


M. Chiou & C. Vlachos

The pragmatics of wh-in situ questions in Greek

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 201-212.]


I. Dosi

Asymmetries in grammatical aspect in (non-)heritage Greek-English bilingual children: Evidence from comprehension and production tasks

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 213-226.]


Α. Ευθυμίου

Η έκφραση της επίτασης και του μετριασμού στα αξιολογικά ρήματα της νέας ελληνικής

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 227-238.]


A. Georgopoulos

Anaphora resolution in the interlanguage of Greek and English learners of Spanish: A corpus study

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 239-252.]


Μ. Ιακώβου, Η. Βασιλειάδη-Λιναρδάκη, Φ. Βλάχου, Ό. Δήμα, Μ. Καββαδία, Τ. Κατσίνα, Μ. Κουτσουμπού, Σ. Κύτρου, Χ. Κωστάκου, Φ. Παππά, Σ. Περρέα & Γ. Μικρός

Το ΕΙΜΑΙ στο ΣΕΠαΜΕ2: Προκαταρκτικές παρατηρήσεις από ένα καινούργιο σώμα μαθητικών κειμένων

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 253-266.]


K. Kakarikos

Patterns of vocative formation in Αncient Greek inflection

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 267-280.]


Χ. Καλλέργη

Προτάσεις για πιθανές τροποποιήσεις σε λήμματα αναδιπλωτικών εκφράσεων: Οι περιπτώσεις των γύρω γύρω και πότε πότε στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 281-292.]


Ε. Καλογριανίτη & Ε. Μαγουλά

Αξιολόγηση της μορφολογικής επίγνωσης ως προς τη ρηματική κλίση

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 293-314.]


M. Kaltsa, A. Prentza & I. M. Tsimpli

The acquisition of gender by Greek-Albanian bilingual children: The role of input and bi/mono-lingual schooling

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 315-326.]


Μ. Καμηλάκη & Φ. Κοτσαλίδης

“Λέξεις με… μαθηματική ακρίβεια”: Σχολική γλώσσα και κριτικός γραμματισμός στους μαθηματικούς ορισμούς του Γυμνασίου

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 327-340.]


Ε. Κάρκα, Σ. Μαρκαντωνάτου & Π. Μίνος

Σημασιολογικοί συσχετισμοί έμβιων και άβιων οντοτήτων στην αφασία: Πρώτα ευρήματα από την κλινική δοκιμασία της κατονομασίας των εικόνων

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 341-364.]


Μ. Καρυολαίμου & Π. Θεοφάνους

Γλωσσικές πρακτικές και οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 365-374.]


Γ. Κατσούδα

Το κυθηραϊκό ιδίωμα σε μη λογοτεχνικές πηγές του 16ου–19ου αιώνα

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 375-386.]


E. Koletti

Parsing MG pu-complement clauses: A tense-based LFG approach

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 387-400.]


Ε. Κόντα & Δ. Παπαδοπούλου

Η κατάκτηση της παραγωγικής μορφολογίας στην ελληνική ως Γ2: Ενδείξεις από τον σχηματισμό ψευδολέξεων

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 401-416.]


Ό. Κουτσιμπέλη

Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στη Β΄ Γυμνασίου και οι ‘μεταμορφώσεις του Πρωτέα’: Εφαρμογή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 417-432.]


C. Lees

Η χρήση αξιολογικού λεξιλογίου στις γλωσσικές πρακτικές των εφήβων στο facebook

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 433-444.]


Α. Μαγγανά

Από το πείραμα στην τάξη: Παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης ερευνητικών συμπερασμάτων που αφορούν την κατάκτηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 444-464.]


Δ. Μερτύρης & Μ. Κισιλιέρ

Η γενική στη μαριουπολίτικη διάλεκτο: Διατήρηση και απώλεια

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 465-476.]


Ε. Μπετεινάκη, Μ. Καψάλη, Χ. Δερζέκου, Α. Αλεξοπούλου & Μ. Τζακώστα

Πώς το προσφυγικό ζήτημα μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη του λεξιλογίου: Δεδομένα μιας βιωματικής διδασκαλίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 477-488.]


Θ. Νάκας

Σχετικά με το λεγόμενο ‘πολύπτωτον’ (πολυμορφικό) σχήμα λόγου

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 489-504.]


Γ. Νικολάου

Οι μετοχές στην κοινή νεοελληνική: Μια νέα προσέγγιση υπό το πρίσμα της νεολογίας

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 505-516.]


Κ. Νικολού

Φωνολογικοί περιορισμοί σε σχηματιστικές διαδικασίες της ελληνικής

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 517-528.]


I. Novoseltseva

Syntactic concepts in English and German specialized discourse

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 529-536.]


Θ. Ξιούφης

Κυριολεκτική και μη κυριολεκτική γλώσσα στον έρωτα

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 537-548.]


Ε. Δ. Παγκουρέλια & Μ. Παπαδοπούλου

Η γραμματική του κειμενικού είδους του Eπιχειρήματος: Kριτήριο αξιολόγησης, άξονας κειμενικής παραγωγής

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 549-560.]


Λ. Παντελόγλου

Η κατανόηση προφορικού λόγου στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικους

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 561-576.]


Ε. Παπαδάμου

Το διαλεκτικό παραγωγικό μόρφημα -αβους ως παραγωγικός βαλκανισμός

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 577-588.]


C.-O. Papadopoulou, S. Stavrakaki, I. Talli & M. Andreadaki

Teaching method effects on L3 (German as a foreign language) learners with learning difficulties

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 589-600.]


A. Paspali & T. Marinis

Integrating the filler: Evidence from double object constructions in Greek relative clauses

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 601-614.]


M. Patseva

Some accent shifts in Greek loanwords in Bulgarian language

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 615-626.]


Θ. Ρουσουλιώτη

Από το Α1 στο Γ2: Τα γλωσσικά μαθήματα στο νέο μοντέλο ΑΠ του ΚΕΓ για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 627-638.]


Δ. Α. Σιδερής & Π. Τσούνα

Φωνητική γραφή

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 639-646.]


A. Sophiadi

Interrogating the corpora on the use of Greek modal verbs

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 647-658.]


Α.-Μ. Σουγάρη, Κ. Ηλιοπούλου & Α. Πρανέντση

Η αθέατη όψη των απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 659-674.]


Γ. Στύλου & Α. Παπαδάκη

“We beg you like Χρύσης”: H εναλλαγή κώδικα πολύγλωσσων μαθητών σε ένα ελληνικό Δημοτικό σχολείο: μια έρευνα σχολικής τάξης

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 675-688.]


K. Trąba

Testing the Modern Greek category of aspect: Adversative sentences

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 689-700.]


Α. Τσαγγαλίδης

Οι νεοελληνικές εγκλίσεις και η τυπολογία της έγκλισης

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 701-712.]


O. Tsaknaki & K. Ioannidou

A system for named entity recognition and semantic relation extraction: An application to Modern Greek biomedical texts

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 713-726.]


Σ. Τσιπλάκου

Αστικά γλωσσικά τοπία και διάλεκτοι: Xώροι της Λευκωσίας

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 727-746.]


Ε. Χαιρέτη

Αντίληψη και παραγωγή του [+/– συνοπτικού] ποιού ενεργείας από Γ1 και Γ2 χρήστες της νέας ελληνικής

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 747-760.]


Ν. Χατζοπούλου & Σ. Αρμοστής

Το όπου αντί του που στην Κύπρο

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 760-772.]


Κ. Χριστοπούλου, Ρ. Παπαδοπούλου & Γ. Ι. Ξυδόπουλος

Οι αγγλισμοί στη ΝΕ: Η περίπτωση του περιθωριακού λεξιλογίου

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 773-784.]


Preconference


Β. Αλεξέλλη

Προς τη δημιουργία ενός διαλεκτικού λεξικού ειδικού λεξιλογίου: Το λεξιλόγιο της ανατολικής Λέσβου για την ελιά

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 787-798.]


Β. Αποστολούδα

Κατασκευή ψευδολέξεων με τη χρήση ερευνητικών εργαλείων

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 799-806.]


Μ. Γιαννούλα

Συμπεριφορά και χαρακτηριστικά των λεξι(λογι)κών συνάψεων της ΝΕ μέσω κατάρτισης σώματος κειμένων

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 807-818.]


Σ. Ιωάννου

Η χρήση της διορθωτικής αναδιατύπωσης στο επίπεδο αρχάριων μαθητών της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 819-832.]


Δ. Κολοβός & Κ. Πούλιου

Συχνότητα σύνθετων λέξεων και των συνθετικών τους

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 833-850.]


Κ. Λύκου & M. Παπαθεοχάρη

Έχουμε θέμα; Ή καλύτερα υπάρχει θέμα;

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 851-866.]


Μ. Μαρτζούκου, Α. Παναγιωτίδης, Γ. Παπαγεωργίου & Γ. Νάσιος

Η συντακτική προσωδία σε ηλικιωμένους και νέους ενήλικες

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 867-878.]


Α. Μπόγρη

Η ετυμολογία των βασικών τοπικών επιρρημάτων της κοινής ιταλικής

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 879-890.]


Β. Παπαφιλίππου

Η κατάκτηση της ρηματικής όψης από ιταλόφωνους σπουδαστές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 891-908.]


Κ. Πλακούδα

Η ερμηνεία της ενεργητικής και παθητικής μορφολογίας στον ελληνόφωνο λόγο: η περίπτωση των αναιτιατικών ρημάτων με ή χωρίς παθητική μορφολογία

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 909-922.]


Κ. Σιπητάνος

Το παραγωγικό επίθημα -άτο(ς) και η έννοια της κτήσης/περιεχομένου

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 923-932.]


Β.-Σ. Σκορδή, Α. Κωνσταντινίδης, Ν. Κοντού & Ε. Τσαβδαρίδου

Παρατήρηση και ανάλυση των λόγων της διδακτικής πράξης: Δεδομένα από όμιλο φυσικών επιστημών Πειραματικού Γυμνασίου

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 933-944.]


Preconference papers of the 36th Meeting


Π. Γιαννούδης

Οι ψευδόφιλες λέξεις ανάμεσα στη νέα ελληνική και την ισπανική και η συσχέτισή τους με τη διδακτική: Μια πρώτη προσέγγιση

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 947-958.]


Ε. Διαμαντίδου

Mια απόπειρα προσέγγισης του επιθήματος -ούρ(α) της νέας ελληνικής

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 959-972.]


Π. Δ. Κατσαρός

Η χρήση του υποκορισμού σε γλωσσικές περιστάσεις με επίκεντρο μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 973-992.]


Μ. Παπαστεφανάκη

Αριθμητικό επίθημα -πλ(ός)

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 993-1004.]


Κ. Τσαπακίδου

Συναίσθημα – αίσθημα: εναλλαγές λέξεων και συναισθημάτω

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 1005-1018.]


Φ. Τσιαμούρη

Όψεις της παραγωγής γραπτού λόγου ελληνόφωνων μαθητών

[Studies in Greek Linguistics 37 (2017) pp. 1019-1032.]