Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917

12-13 Μαΐου 2017
Αίθουσα Τελετών, Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.

Η Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ., το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία», σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Γληνού, διοργάνωσαν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επιστημονικό συνέδριο με τίτλο: «Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917». Οι εργασίες του διεξήχθησαν στις 12 και 13 Μαΐου 2017, στην Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Από πολλές απόψεις, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, που ξεκίνησε να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται στη Θεσσαλονίκη το 1916, μπορεί να θεωρηθεί ως μια σημαντική τομή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Αφενός, εστίασε για πρώτη φορά στο βαθύτερο πυρήνα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, την εσωτερική μεταρρύθμιση, αποσκοπώντας παράλληλα να συμβάλει στη σταδιακή διευθέτηση του γλωσσικού ζητήματος. Αφετέρου, επιχείρησε να συνδέσει την επιβολή των εκπαιδευτικών αλλαγών με τη «σχεδιασμένη κοινωνική μεταβολή», η οποία, με τη σειρά της, θα διευκόλυνε τον αστικό εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας. Βέβαια, οι ίδιοι οι πρωτεργάτες της μεταρρύθμισης, ήδη από το 1920, με αυτοκριτική διάθεση εντοπίζουν στη μεταρρύθμιση μια παιδαγωγική πρόταση προσανατολισμένη πρωτίστως στην πολιτική πράξη και, ως εκ τούτου, την υπαγωγή του εκπαιδευτικού ζητήματος στις σκοπιμότητες των πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την έναρξη της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της περιόδου 1917-1920, σκοπός του συνεδρίου είναι να διαμορφώσει ένα πλαίσιο επιστημονικού διαλόγου που θα συζητήσει τα επιτεύγματα και τις αστοχίες της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης αλλά και τις συνέχειες και ασυνέχειες του μεταρρυθμιστικού φαινομένου στην ελληνική εκπαίδευση στο μακρό ιστορικό χρόνο της εκατονταετίας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

Αφίσα