Ιστότοπος Εμμ. Κριαρά (του Ινστιτούτου)

Ο Ιστότοπος Εμμ. Κριαρά του Ινστιτούτου δημιουργήθηκε για να στεγάσει την καταλογογραφημένη Βιβλιοθήκη και το τμήμα του Αρχείου του που ο μεγάλος δάσκαλος κληροδότησε στο Ίδρυμα με τη διαθήκη του. Ο Ιστότοπος υλοποιήθηκε χάρη σε πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που κάλυψε εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για τη δημιουργία του.

Δελτίο Τύπου