Εκδήλωση για την ελληνική γλώσσα

28 Μαΐου 2017
Δημαρχείο Σερβίων, Σέρβια

Ο Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων "Τα Κάστρα" διοργάνωσε εκδήλωση για την ελληνική γλώσσα, στην οποία συμμετείχε το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Η εκδήλωση έγινε στο Δημαρχείο Σερβίων, στις 28 Μαΐου 2017, στις 11.00.
 

Ομιλητές: Γ. Παπαναστασίου, διευθυντής του Ινστιτούτου, και Π. Ανδρέου, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου, με θέμα "Η ελληνική γλώσσα σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο: ελληνικά στοιχεία στο λεξιλόγιο άλλων γλωσσών".