Μ. Σετάτος (1929-2017)

3 Ιουλίου 2017

Ο Μιχάλης Σετάτος γεννήθηκε το 1929 στη Θεσσαλονίκη και πέθανε στις 3 Ιουλίου 2017 στην ίδια πόλη. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Πειραματικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης και συνέχισε σπουδάζοντας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. (1947-1951). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι με υποτροφία από το 1959 ως το 1965, οπότε επέστρεψε στην Ελλάδα, και λίγο αργότερα εκλέχθηκε έκτακτος (1970) και στη συνέχεια τακτικός (1975) καθηγητής Γλωσσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ.

Δίδαξε ως το 1995 ένα τεράστιο εύρος μαθημάτων, που ξεκινούν από τη Γενική Γλωσσολογία και τη Σημειολογία και φτάνουν ως την Ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία, τα Σανσκριτικά και τις Σημιτικές γλώσσες. Η ευρυμάθειά του αυτή συνετέλεσε ώστε γύρω του να αναπτυχθεί ένας εύρωστος Τομέας Γλωσσολογίας, που και σήμερα θεραπεύει πλήθος ειδικοτήτων και επιστημονικών αντικειμένων.

Ο Μιχάλης Σετάτος δημοσίευσε πλήθος μελετών για την ελληνική γλώσσα: Τα ετυμολογικά σημασιολογικά ζεύγη λόγιων και δημοτικών λέξεων της Κοινής Νέας Ελληνικής (1969), Phonological problems of Modern Greek Koine (1969), Φαινομενολογία της καθαρεύουσας (1973), Φωνολογία της Κοινής Νεοελληνικής (1974), και δεκάδες άρθρα σε περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, συλλογικά έργα κτλ. Ειδικά οι Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα, η περιοδική έκδοση στην οποία δημοσιεύονται τα Πρακτικά των Ετήσιων Συναντήσεων του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., περιέχουν, σχεδόν σε όλα τα τεύχη τους, ένα άρθρο του κορυφαίου αυτού Έλληνα γλωσσολόγου.

Το 1973 ο Μιχάλης Σετάτος εκλέχθηκε μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών στη θέση του Νικόλαου Ανδριώτη, του οποίου υπήρξε ο κορυφαίος μαθητής και συνεχιστής. Υπηρέτησε το Ίδρυμα για 44 χρόνια, από τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του απλού μέλους. Υπήρξε, επίσης, μέλος της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας, της Εταιρείας Σλαβικών Μελετών, της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού “Φιλόλογος” και άλλων φορέων με αντικείμενο την ελληνική γλώσσα και, γενικότερα, τον πολιτισμό.

Εργογραφία

Ψήφισμα για τον θάνατο του Μ. Σετάτου