Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38

[Επιτροπή Έκδοσης Πρακτικών]

Πρόλογος

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 1-10]


Κυρίως συνέδριο


Κ. Αλεξανδρή & Γ. Νικολάου

Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας ως ξένης: Ποια θα μπορούσε να είναι η σχέση της με την αρχαία;

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 13-24.]


Μ. Αλεξίου, Ε. Μητρούση, Ι. Κονδυλόπουλος & Ι. Τσιλιγιάννη

Δυνατότητες εκπαιδευτικής αξιοποίησης του Aρχείου Γεωργακά στη διδασκαλία της αρχαίας και της νέας ελληνικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 25-36.]


Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Α. Φλιάτουρας

Από το λόγιο επίπεδο της νέας ελληνικής στην αρχαία ελληνική: Εφαρμογή και διδακτικές προοπτικές

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 37-50.]


Γ. Βελούδης

Ὡς και Σαν: Η μετωνυμική σύνδεση του ‘φαίνεσθαι’ και του ‘είναι’

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 51-66.]


Μ. Γεωργαλίδου, Σ. Λαμπροπούλου & Ν. Σαρρή Χασάν

Γλωσσικό ζήτημα, γλωσσικός συντηρητισμός και το 2ο κύμα φεμινιστικής γλωσσολογίας: Η αναφορά στη γυναίκα στην ελληνική γλώσσα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 67-78.]


Χ. Ζέκας

Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην Κύπρο (2011–2015)

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 79-92.]


Ε. Καλτσούνας

Η αρχαία τραγωδία σε μετάφραση στην ελληνική μέση εκπαίδευση του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 93-102.]


Μ. Καμηλάκη

Ποιείται την νήσσαν ή κοινώς κάνει την πάπια: Από το δόγμα της γλωσσικής συνέχειας στην αρχή της γλωσσικής ποικιλότητας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 103-118.]


Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Χατζηκυριάκου, Σ. Αντωνοπούλου, Μ. Παυλίδου & Β. Αδάμπα

Η διδασκαλία της αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο: Συγκλίσεις και αποκλίσεις

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 119-134.]


Α. Μιχάλης

Ο ρόλος της γνώσης της αρχαίας ελληνικής στην αποτελεσματική χρήση της νέας ελληνικής γλώσσας: Γλωσσική ιδεολογία και εκπαιδευτικές προεκτάσεις

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 135-148.]


Θ. Νάκας

Πρώτα τα νέα και μετά τα αρχαία ελληνικά

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 149-162.]


Δ. Μ. Σακέλλη

Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 163-178.]


K. Sampanis & E. Karantzola

The perception of historical and Indo-European linguistics in the instruction of Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 179-190.]


Ε. Σαραντίδου & Ε. Αλεξίου

Η λειτουργία κατόπτρου και το εννοιοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών: Ο Ὑπέρ Μαντιθέου του Λυσία

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 191-202.]


Π. Σεράνης

Πολιτικές, ιστορικές και ιδεολογικές διαστάσεις στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας: (Α)συνέπειες στη σύγχρονη διδακτική πράξη

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 203-214.]


Β. Συμεωνίδης

Οι Άλλοι των αρχαίων και τα αρχαία των Άλλων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 215-226.]


Κ. Τζωρτζάτου, Α. Αρχάκης, Ά. Ιορδανίδου & Γ. Ι. Ξυδόπουλος

Η ιστορική ορθογραφία και τα Greeklish στην εκπαίδευση: Ορθογραφικές στάσεις στο Δημοτικό

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 227-240.]


Ν. Τσιτσανούδη-Μαλλίδη & Χ. Β. Στεργιούλης

Η πρόσληψη της αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο μέσα από τα άρθρα των Συνταγμάτων 1911 και 2008

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 241-254.]


Κ. Δ. Χατζοπούλου

Γλώσσα και εσχατολογία: Η σταθερότητα της μη αληθειακής σήμανσης και η παραμυθία της γλωσσολογίας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 255-270.]


Προσυνεδριακή ημερίδα


Ε. Α. Αδαμίδης, Ε. Ελευθεριάδου & Μ. Π. Χαλδογερίδου

Νεολογισμοί στον Ερμή τον Λόγιο

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 273-286.]


Π. Ασημόπουλος

Άγριοι εκπρόσωποι του ζωικού βασιλείου σε φρασεολογισμούς της νέας ελληνικής, της ρωσικής και της σερβικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 287-310.]


Ρ. Γεωργίου

Δομές εστίασης στην κυπριακή ελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 311-322.]


Ν. Ντάγκας & Β. Μανασής

Το επίθημα -άκια(ς) στη νέα ελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 323-334.]


Π. Παναγόπουλος

Ο συνοπτικός παρελθοντικός τύπος στα εγχειρίδια της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 335-344.]


Ε. Στυλιανού

Το επίθημα -ίσκ(ος) στη νέα ελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 345-354.]


Ε. Τηλικίδου

Οι ιδιωτισμοί της νέας ελληνικής: Συγχρονικό και διαχρονικό προφίλ

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 355-376.]


Π. Χριστοδουλίδου

Λεξικές κατηγορίες: Το επίρρημα ως επίθετο στην κοινή νεοελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 377-388.]