Παλιότερα Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

 Επιστημονικά υπεύθυνοι:
Arnold F. van Gemert, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ
&

Γιώργος Κεχαγιόγλου, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ερευνητική ομάδα:
Δρ. Αγγελική Λούδη, ερευνήτρια 

Πρόκειται για μια νέα σειρά εκδόσεων, που ξεκίνησε από μιαν (εκπαιδευτική) ιδέα του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ Arnold F. van Gemert. Η υλοποίησή της άρχισε στα τέλη του 2009, με την έκδοση του εισαγωγικού τομίδιου του καθηγητή του Α.Π.Θ. Γιώργου Κεχαγιόγλου Από τον ύστερο Μεσαίωνα ώς τον 18ο αιώνα. Εισαγωγή στα παλιότερα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Εποπτεύεται από τους Α. van Gemert και Γ. Κεχαγιόγλου, συνεπικουρούμενους από την ερευνήτρια του Ινστιτούτου δρ Αγγελική Λούδη. Eικαστική, τυπογραφική και άλλη πρακτική συνδρομή προσφέρουν, επίσης, ο ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ. Γιώργος Μ. Παράσογλου και ο αναπληρωτής καθηγητής του Α.Π.Θ. Γιώργος Παπαναστασίου.

Σκοπεύει, σε μια πρώτη φάση, να ξαναεκδώσει, ή να εκδώσει για πρώτη φορά, μικρά και μεσαία σε μέγεθος δημώδη, κυρίως, λογοτεχνικά κείμενα της περιόδου από τον ύστερο Μεσαίωνα (περίπου 12ος αιώνας κ.ε.) ώς το τρίτο τέταρτο του 18ου αιώνα (δηλαδή ώς πριν από την πύκνωση κειμένων του λεγόμενου Νεοελληνικού Διαφωτισμού). Οι εκδόσεις είναι χρηστικές, έχουν το ίδιο σχήμα (αν και άνισο, φυσικά, όγκο/αριθμό σελίδων) και περιλαμβάνουν: εισαγωγή σε λίγα και μικρά κεφάλαια (με όχι τυπικά καθορισμένη θέση μέσα σε κάθε βιβλίο)· το κείμενο ή τα κείμενα των έργων (συνήθως και με μετάφραση)· ελάχιστα ερμηνευτικά, πραγματολογικά ή και φιλολογικά σχόλια στο κείμενο· μια πολύ μικρή επιλογή βιβλιογραφίας (για ενδεχόμενη περαιτέρω μελέτη από όποιον το επιθυμεί)· τέλος, κάποτε, επίμετρο με συμπληρωματικά, συνήθως παράλληλα, κείμενα. Δεν περιλαμβάνουν γλωσσάρι, πίνακα ονομάτων, ευρετήρια κτλ., γίνεται όμως προσπάθεια να πλαισιώνονται με εικονογραφικό υλικό.

Το αν αυτή η εκδοτική γνωριμία και εξοικείωση θα οδηγήσει, παράλληλα, στην απόλαυση των κειμένων αυτών και στην αγάπη για το σύνολο της γνωστής νεοελληνικής λογοτεχνίας, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους εκδότες-επιμελητές των βιβλίων της σειράς, τους επόπτες της και το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, που υλοποιεί όρους, πρόνοιες και επιθυμίες του ιδρυτή του, Μανόλη Τριανταφυλλίδη, σταθερού μελετητή και εραστή της νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας. Στην πραγματικότητα εξαρτάται και από τους ρυθμιστές της εκπαιδευτικής πολιτικής, από τους μεσολαβητές εκπαιδευτικούς και, πρώτιστα, από τους ίδιους τους αναγνώστες των λογοτεχνικών έργων, τους μαθητές, φοιτητές και το ευρύτερο κοινό.

Στη σειρά «Παλιότερα Κείμενα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» έχουν ήδη κυκλοφορήσει, εκτός από το εισαγωγικό τομίδιο του Γ. Κεχαγιόγλου, οι εξής εκδόσεις:

A. van Gemert (επιμ.), Η κακοπαντρεμένη (Ρίμα για τον γέρο και το κορίτσι), 2010 [ΠΚΝΛ 1]

C. Luciani (επιμ.), Ο κάτης και ο μποντικός, 2011 [ΠΚΝΛ 2]

Γ. Κεχαγιόγλου (επιμ.), Πτωχολέων, 2011 [ΠΚΝΛ 3]

Εμμ. Κριαράς (επιμ.), Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης, 2012 [ΠΚΝΛ 4]

Σ. Σταυρακοπούλου (επιμ.), Ο έπαινος των γυναικών, 2013 [ΠΚΝΛ 5]

A. van Gemert & W. Bakker (επιμ.), Μαρίνος Φαλιέρος, Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν, 2014 [ΠΚΝΛ 6]

Τ. Μαρκομιχελάκη (επιμ.), Μανόλης Σκλάβος, Της Κρήτης ο χαλασμός, 2014 [ΠΚΝΛ 7]

G. St. Henrich (επιμ.), Μανόλης Λιμενίτης, Το θανατικόν της Ρόδου, 2015 [ΠΚΝΛ 8]

A. Vincent (επιμ.), H Βοσκοπούλα, 2016 [ΠΚΝΛ 9]

Β. Παναγιωτοπούλου-Δουλαβέρα (επιμ.), Καταλόγια. Στίχοι περί έρωτος αγάπης, 2017 [ΠΚΝΛ 10]