Η γλώσσα μου. Κείμενα, γραμματική, ασκήσεις

TRIANDAPHYLLIDIS H_GLOSSA_MOY

Μ. Οικονόμου, Θρ. Σταύρου & Μ. Τριανταφυλλίδης

ISBN 960-231-035-9

Έκδοση: 1974

Σελίδες: ιβ΄ + 280

Τιμή:4,24€Αγορά

Προορίζεται κυρίως για μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Αποτελείται από 120 μαθήματα, καθένα από τα οποία καταλαμβάνει δύο αντικριστές σελίδες. Στην αριστερή σελίδα βρίσκεται το κείμενο, επιλεγμένο ώστε να περιέχει τα στοιχεία που χρειάζονται κάθε φορά για τη γλωσσική διδασκαλία. Η δεξιά σελίδα είναι χωρισμένη σε 4 μέρη. Στο πρώτο ερμηνεύονται μερικές λέξεις και φράσεις του κειμένου και αναλύεται το περιεχόμενο. Στο δεύτερο εξετάζονται κάθε φορά ορισμένα γραμματικά φαινόμενα, με παραπομπές στις αντίστοιχες παραγράφους της Μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής και της Νεοελληνικής Γραμματικής (της δημοτικής). Το τρίτο μέρος δίνει θέματα (ασκήσεις προφορικές και γυμνάσματα γραπτά) για να εφαρμοστούν τα γραμματικά φαινόμενα του δεύτερου μέρους. Στο τέταρτο μέρος δίνονται γραπτά γυμνάσματα για επανάληψη προηγούμενων μαθημάτων. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν βοηθητικοί γραμματικοί πίνακες, και στη συνέχεια οι συγγραφείς απευθύνουν λίγα λόγια προς τους δασκάλους και τους γονείς σχετικά με τον σκοπό του βιβλίου, τη σύνθεση της ύλης κτλ.

Ύστερα από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1982, ο ΟΕΔΒ κυκλοφόρησε σειρά εγχειριδίων (με τίτλο "Η γλώσσα μου" και "Νεοελληνική γλώσσα") για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, που βασίστηκαν στη φιλοσοφία του συγκεκριμένου βιβλίου.

Πλήρης τίτλος Η γλώσσα μου. Κείμενα, γραμματική, ασκήσεις. Για την 5η και 6η τάξη του Δημοτικού και για τις πρώτες τάξεις της Μέσης Παιδείας
Συγγραφέας Μ. Οικονόμου, Θρ. Σταύρου & 

Μ. Τριανταφυλλίδης

Επιμέλεια / Μετάφραση  
Έκδοση 1η έκδ. 1955, 6η ανατ. 1974
ISBN 960-231-035-9
Σειρά
Σελίδες ιβ΄ + 280
Διαστάσεις 14x21
Βάρος 0,190
Δέσιμο Μαλακό
Δείγμα