Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση

HARALAMBOPOULOS GRAMMATISMOS

Α. Χαραλαμπόπουλος (επιμ.)

ISBN 960-231-123-1

Έκδοση: 2006

Σελίδες: 228

Τιμή:21,20€20,00€Αγορά

Ο όρος γραμματισμός χρησιμοποιείται εδώ και μερικά χρόνια στην ελληνική βιβλιογραφία αντί του παλαιότερου αλφαβητισμός, έχει όμως ευρύτερο περιεχόμενο. Δεν δηλώνει απλώς την ικανότητα για ανάγνωση και γραφή αλλά και την ικανότητα κατανόησης, παραγωγής και κριτικής αντιμετώπισης διαφόρων μορφών προφορικών και γραπτών κειμένων, ανάλογα με τις εκάστοτε επικοινωνιακές περιστάσεις.

Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται πέντε βασικά κείμενα των J. P. Gee, G. Wells, R. Hasan και C. Luke, τα οποία, στους αντίποδες των παραδοσιακών προσεγγίσεων, μελετούν τον γραμματισμό στο πλαίσιο των κοινωνικών πρακτικών, υπογραμμίζουν την αλληλεπίδραση κοινωνίας και σχολικής πράξης, εξετάζουν τις αντιλήψεις και αναζητούν νέους ορισμούς, προκειμένου ο γραμματισμός να αφορά την παραγωγή και όχι την αναπαραγωγή γνώσης, ενώ, τέλος, διερευνούν τις νέες ανάγκες που προκύπτουν από τη διάδοση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε σχέση με τη σχολική εκπαίδευση και τον γραμματισμό. Ενδεικτικοί είναι οι τίτλοι τους: "Ο γραμματισμός και ο μύθος του γραμματισμού: από τον Πλάτωνα στον Freire", "Οι σπουδές του νέου γραμματισμού: κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις της γλώσσας και του γραμματισμού", "Γλώσσα, γραμματισμός και εκπαίδευση", "Γραμματισμός, καθημερινή ομιλία και κοινωνία", "Κυβερνοσχολείο και τεχνολογική αλλαγή: πολυγραμματισμοί για τη νέα εποχή".

Την επιλογή των κειμένων και την επιμέλεια της μετάφρασης έκανε ο Α. Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος διετέλεσε αναπληρωτής καθηγητής στο Α.Π.Θ.

Πλήρης τίτλος Γραμματισμός, κοινωνία και εκπαίδευση
Συγγραφέας Α. Χαραλαμπόπουλος (επιμ.)
Επιμέλεια / Μετάφραση Λ. Κουφάκη, Ε. Κονσούλη, Δ. Κορομπόκης, Μ. Αραποπούλου (μτφρ.)
Έκδοση 2006
ISBN 960-231-123-1
Σειρά  
Σελίδες 228
Διαστάσεις 15,5x24
Βάρος 0,456
Δέσιμο Μαλακό
Δείγμα