Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32

[Επιτροπή Έκδοσης Πρακτικών]

Πρόλογος

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 9.]


Κυρίως συνέδριο


Nikos Amvrazis

Developmental Issues in the Syntax of Subjects: Evidence from Advanced Learners of Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 13-23.]


Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Μαγδαληνή Βόγκα

Επεξεργασία ρημάτων β΄ συζυγίας της νέας ελληνικής: μια πειραματική προσέγγιση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 24-37.]


Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Αγγελική Ευθυμίου & Ασημάκης Φλιάτουρας

Τα ουσιαστικοποιημένα επίθετα της νέας ελληνικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 38-51.]


Ευαγγελία Βλάχου

Μορφολογική και σημασιολογική ανάλυση των αναδιπλασιασμένων ερωτηματικών λέξεων της ελληνικής και της τουρκικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 52-64.]


Μαρία Γιάγκου

Στατιστικό μοντέλο εκτίμησης της αναγνωστικής δυσκολίας ως κριτηρίου επιλογής παιδαγωγικά

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 65-76.]


Georgia Fotiadou & Eleni Peristeri

The Lexicon–Syntax–Morphology Interface in Language Unimpairedand Broca’s Aphasic Populations: When Unaccusative Verb Processing Meets Animacy and Voice Alterations

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 77-88.]


Valantis Fyndanis, Christina Manouilidou, Eugenia Koufou & Eva Maria Tsapakis

Tense, Subject-Verb Agreement and Aspect in Alzheimer’s Disease: Evidence from Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 89-99.]


Cristina Guardiano

Demonstratives, Word Order and the DP between Syntax and Semantics: Crosslinguistic Remarks

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 100-115.]


Konstantinos Kakarikos

Accent Patterns and Nominal Inflection in Ancient Greek: Cases of the Morphology–Phonology Interface

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 116-127.]


Haritini Kallergi

Reduplicative Expressions and Coordinative (Dvandva) Compounds:A Case Study in Modern Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 128-138.]


Maria Kaltsa

The Comprehension and Production of Telicity with Activity and Motion Verbs: Evidence from L1 Greek Learners and Adults

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 139-148.]


Maria Kambanaros

Using Lemma Theory to Explain Verb–Noun Dissociations in Specific Language Impairment (SLI)

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 149-160.]


Χαρίκλεια Καπελλίδη

Η συμβολή της ανάλυσης συνομιλίας στην κατανόηση του φαινομένου της υποκειμενικότητας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 161-171.]


Ράνια Καραχάλιου & Αργύρης Αρχάκης

Το ρε ως δείκτης του απροσδόκητου: ανάλυση δεδομένων από συνομιλιακές αφηγήσεις

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 172-183.]


John Kontos, Joseph Armaos & Ioanna Malagardi

Metagnostic Information Extraction from Historic Texts

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 184-194.]


Γιώργος Κοτζόγλου

Προρηματικά υποκείμενα και αρχή της διευρυμένης προβολής στην ελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 195-207.]


Δημήτρης Κουτσογιάννης

Ο ρόμβος της γλωσσικής εκπαίδευσης

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 208-222.]


Mikko Kupula

The Relevance of Spec,vP in Clitic Doubling

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 223-234.]


Δήμητρα Λαζαρίδου-Χατζηγώγα

Ο καθολικός επιμεριστικός ποσοδείκτης κάθε με το οριστικό άρθρο

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 235-246.]


Βασιλική Λεύκα

Βαθμός υπόταξης: συντακτικοί και άλλοι περιορισμοί στις υποθετικές προτάσεις

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 247-256.]


Angeliki Malikouti-Drachman & Gaberell Drachman

The Stressing of Greek Acronyms

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 257-266.]


Μαρία Μπαρούνη

Επιρρήματα όψης και μετακίνηση του ρήματος στην ελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 267-280.]


Maria Papakonstantinou

The Development of Temporality in Greek Child Language: Acting-Out the Interaction between Connectives and Cognitive Complexity

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 281-292.]


Panayiotis A. Pappas & Arne Ο. Mooers

Ο ρόλος της συχνότητας χρήσης στη γλωσσική αλλαγή

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 293-300.]


Alexandra Prentza

Transfer at the Syntax–Discourse Interface and Feature Interpretability: Pronominal Subjects in English L2 Acquisition

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 301-313.]


Antonio R. Revuelta Puigdollers

Non-Prototypical Reciprocals in Greek, Spanish and Other Languages

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 314-326.]


Αγγελική Σακελλαρίου

Η πολυφωνία στο διεπίπεδο σημασιολογίας-πραγματολογίας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 327-336.]


Μιχάλης Σετάτος

Γενικές κατηγορίες προσωδιακών στοιχείων στην κοινή νεοελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 337-353.]


Marina Tzakosta & Aspasia Dimtsa

Obstacles in Learning the Greek Orthography: The Case of Children with Learning Disabilities

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 354-363.]


Προσυνεδριακή ημερίδα


Κατερίνα Αλεξανδρή

Οι χρωματικοί νεολογισμοί της νέας ελληνικής στον γυναικείο τύπο

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 367-376.]


Αθανασία Κατσαλήρου

Κατάλογος ακαδημαϊκού λεξιλογίου για την ελληνική γλώσσα: δημιουργία και προοπτικές αξιοποίησής του

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 377-386.]


Ειρήνη Κόντα

Η απόδοση γένους στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: ενδείξεις από παιδιά με μητρική γλώσσα την τουρκική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 387-399.]


Καλομοίρα Νικολού, Κατερίνα Αϊβαζόγλου & Μαρία Χατζηνικολάου

Συμφωνικά συμπλέγματα στα όρια λέξεων: η περίπτωση των ακρωνυμίων και των δάνειων λέξεων της ελληνικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 400-415.]


Παρασκευή Σαββίδου

Το επίθημα -ίστικ(ος) στη νέα ελληνική: ανάλυση με τη χρήση ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 416-427.]


Δήμητρα Σερακιώτη

Οι βασικοί όροι των χρωμάτων στην ελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 428-439.]


Ανακοίνωση 31ης Συνάντησης


Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

Το γραμματικό γένος στη διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32 (2012) σελ. 443-455.]