Πρόγραμμα Σπουδών. Ελληνική Γλώσσα Β΄ Επίπεδο / Curriculum. Modern Greek Language. Checkpoint B

ANDREOU PROGRAMMA-B

Π. Ανδρέου

ISBN 978-960-231-158-5

Έκδοση: 2014

Σελίδες: 84

Τιμή:Δωρεάν

.

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής αφορά το Β′ Επίπεδο ελληνομάθειας, και αποτελεί συνέχεια του Προγράμματος για το Α′ Επίπεδο, το οποίο είχε εκδοθεί το 2012. Το Πρόγραμμα για το Β′ Επίπεδο είναι και αυτό απολύτως εναρμονισμένο στις προδιαγραφές των εκπαιδευτικών αρχών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, έτσι όπως περιγράφονται στο New York State Department of Education Syllabus: Modern Languages for Communication.

Η διάρθρωσή του είναι η εξής: Προτάσσεται Εισαγωγή, στην οποία περιγράφεται η Μεθοδολογία σύνταξής του και καθορίζονται οι γενικοί στόχοι του. Ακολουθεί η Περιγραφή της δομής του, παρουσιάζονται οι Δείκτες επίδοσης για το Β′ Επίπεδο ελληνομάθειας και παρατίθενται οι Θεματικές ενότητες, οι οποίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα του βιβλίου. Στη συνέχεια περιγράφεται η Διδακτική μεθοδολογία που προτείνεται να ακολουθηθεί για το Β′ Επίπεδο ελληνομάθειας και παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι Αξιολόγησης· ακολουθεί μια σύντομη Βιβλιογραφία. Το Πρόγραμμα περιέχει τρία Παραρτήματα: το πρώτο αφορά τις Στρατηγικές συνομιλίας, το δεύτερο την Προφορά και το τρίτο κάνει μια γενική επισκόπηση των Γραμματικών φαινομένων. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με δύο Ευρετήρια, ένα των λέξεων και ένα των γραμματικών φαινομένων που περιέχονται στις Θεματικές ενότητες.

Τη σύνταξη του Προγράμματος επιμελήθηκε ο Παναγιώτης Ανδρέου, ο οποίος συνεργάστηκε για τον σκοπό αυτό με την κ. Μαρία Μακεδών, διευθύντρια του Γραφείου Παιδείας Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Πλήρης τίτλος Πρόγραμμα Σπουδών. Ελληνική Γλώσσα Β΄ Επίπεδο. / Curriculum. Modern Greek Language. Checkpoint B
Συγγραφέας Π. Ανδρέου
Επιμέλεια / Μετάφραση  
Έκδοση 2014
ISBN 978-960-231-156-5
Σειρά  
Σελίδες 84
Διαστάσεις 28x20
Βάρος 0,235
Δέσιμο Μαλακό
Δείγμα