Έργα δημοσιευμένα στα Άπαντα 5

Ο 5ος τόμος των Απάντων του Μ. Τριανταφυλλίδη, με τίτλο "Γλωσσικό ζήτημα και γλωσσοεκπαιδευτικά Β΄", περιλαμβάνει δεκατέσσερις μελέτες του.


44. «Το λεξιλόγιο των νέων Αναγνωστικών»

Άπαντα 5, 3-13

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 8 (1920) σελ. 116-127. (Ανάτυπο 1920, 12 σελ.). Το κείμενο παρουσιάζει, με κάποιες συμπληρώσεις, την ομιλία με θέμα το λεξιλόγιο των νέων αναγνωστικών που εκφωνήθηκε στο Συνέδριο των Επιθεωρητών (έγινε μαζί με το Φροντιστήριο για το βιβλίο του Γιανίδη Γλώσσα και Ζωή), η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Εκπαιδευτικός Ερευνητής 3 (1919) αρ. 53, σελ. 6.]


45. «Για την ιστορία»

Άπαντα 5, 14-29

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 77-93.]


46. «Πριν καούν – Η αλήθεια για τ’ Αναγνωστικά της δημοτικής»

Άπαντα 5, 30-167

[Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου 9 (1921) σελ. 177-322. (Ανάτυπο 1921)]


47. Δημοτικισμός. Ένα γράμμα στους δασκάλους μας. Τι έγινε στα 1921 και τι θα γίνη τώρα – Γλωσσική μυθολογία, δημοτικισμός και κομουνισμός – Τι πιστεύω

Άπαντα 5, 168-239

[1926, 80 σελ.]


48. Οι νέοι και το γλωσσικό ζήτημα

Άπαντα 5, 240-277

[1934, 44 σελ.]


49. «Από τη γλωσσική μας ιστορία. Βερναρδάκης – Κοντός – Χατζιδάκις»

Άπαντα 5, 278-307

[Νέα Γράμματα 1 (1935) σελ. 343-364, και 417-431. (Ανάτυπο 1935, 39 σελ.)]


50. «Σταθμοί της γλωσσικής μας ιστορίας. Ο αττικισμός και η αρχή της διγλωσσίας»

Άπαντα 5, 308-327

[(Ομιλία που έγινε στις 30 Μαρτίου 1937 στο Θέατρο «Ολύμπια», οργανωμένη από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών). Στο Σταθμοί της γλωσσικής μας ιστορίας, 1937, 76 σελ.]


51. Σταθμοί της γλωσσικής μας ιστορίας. Η Νέα Διαθήκη και ο πρώτος δημοτικισμός.

Άπαντα 5, 328-365

[1937, 76 σελ.]


52. «Μνημόσυνα: Ψυχάρης»

Άπαντα 5, 366-380

[Νέα Εστία 6 (1929) σελ. 950-956. Αναδημοσίευση στο βιβλίο Μνημόσυνα – Ψυχάρης, Πάλλης, Φωτιάδης 1939 (1946)]


53. «Μνημόσυνα: Πάλλης»

Άπαντα 5, 381-439

[Καθημερινή 8ης, 15ης, 22ης Φεβρουαρίου 1937 (χωρίς τις σημειώσεις). Αναδημοσίευση στο βιβλίο Μνημόσυνα – Ψυχάρης, Πάλλης, Φωτιάδης 1939 (1946)]


54. «Μνημόσυνα: Φώτης Φωτιάδης»

Άπαντα 5, 440-452

[Αναδημοσίευση στο βιβλίο Μνημόσυνα – Ψυχάρης, Πάλλης, Φωτιάδης 1939 (1946)]


55. «Κατάθεση στη δίκη του Ι. Θ. Κακριδή»

Άπαντα 5, 453-482

[Στο Η Δίκη των τόνων. Έκδοση «Νέας Εστίας», Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1942, σελ. 124-145.]


56. «L’état présent de la question linguistique en Grèce»

Άπαντα 5, 483-490

[Στο Η Δίκη των τόνων. Έκδοση «Νέας Εστίας», Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1942, σελ. 124-145.]


57. «Η σημερινή θέση του γλωσσικού ζητήματος στην Ελλάδα»

Άπαντα 5, 491-497

[Κυπριακά Γράμματα 16 (1951) σελ. 233-237. (Ανάτυπο 1951, 7 σελ.)]