Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35

[Επιτροπή Έκδοσης Πρακτικών]

Πρόλογος

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 11-12]


Κεντρικές ομιλίες


Emilio Crespo

Non-Prototypical Adverbs in Classical Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 15-34.]


Dirk Geeraerts

From Structure to Context: Modern Linguistics from a Distance

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 35-51.]


Κυρίως συνέδριο


Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Β. Αποστολίδου, Ά. Ιορδανίδου, Ε. Καραντζόλα, Χ. Κοσεγιάν, Μ. Μητσιάκη, Μ. Παπαδοπούλου, Α. Φλιάτουρας, Σ. Χατζησαββίδης & Ε. Χοντολίδου

Οι καινοτομίες του νέου Προγράμματος Σπουδών για τη γλώσσα στην υποχρεωτική εκπαίδευση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 55-66.]


Μ. Ανδρέου

Η έννοια της κεφαλής στη σύνθεση: δεδομένα από την κοινή νέα ελληνική και τις νεοελληνικές διαλέκτους

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 67-79.]


G. Andreou & V. Tsela

Foreign Language by Dyslexics in Applied Linguistics: The Case of Greek (L1) Dyslexic Children Learning French (L2) as a Foreign Language

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 80-91.]


Κ. Αντζακάς & J. Quer

Η ρηματική συμφωνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 92-105.]


Μ. Βόγκα

Προς μια υπερ-λεξική αναπαράσταση της μορφολογίας στο δίγλωσσο νοητικό λεξικό: δεδομένα από ελληνο-γαλλικά διαγλωσσικά ομότυπα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 106-130.]


Μ. Βραχιονίδου & Γ. Κατσούδα

Οι μειωτικοί/υβριστικοί όροι για τα γυναικεία ‘ελαττώματα’ στις διαλέκτους και στη ΝΕΚ

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 131-141.]


Ch. Charitonidis

The Role of Pragmatics in Verbal Derivation: The Case of apo-, ek(s)-, and kse- Verbs in Modern Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 142-155.]


F. Chasioti

Of Aspect and Tense: A Corpus-Based Study on the Role of Lexical Aspect in the Acquisition and Use of the English Past Tense

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 156-166.]


St. Chatzikyriakidis, D. Michelioudakis & G. Spathas

Greek Focus Operators and Their Associates

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 167-179.]


Λ. Γιαλαμπούκη

Η συγκρότηση της θεσμικής ταυτότητας του/της δημοσιογράφου: η περίπτωση της τηλεοπτικής είδησης

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 180-192.]


Γ. Γιαννουλοπούλου

Η εισαγωγή του δομισμού και της γενετικής θεωρίας στην ελληνική γλωσσολογική έρευνα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 193-203.]


Μ. Γκιουλέκα & Β. Μακρή

Το γένος ως ταξινομικό χαρακτηριστικό υπό το πρίσμα της γλωσσικής επαφής: η ποντιακή και η επτανησιακή διάλεκτος

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 204-215.]


Α. Ευθυμίου

Υποκορισμός και επίταση στα παράγωγα επίθετα της νέας ελληνικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 216-227.]


Ε. Ζάγκα & Κ. Ηλιοπούλου

Αναζητώντας κριτήρια αξιολόγησης της παραγωγής προφορικού λόγου με βάση το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα του Γυμνασίου

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 228-240.]


Z. Gavriilidou

Phraseology and Degree Modification

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 241-247.]


K. Kakarikos

Interaction Phenomena in Ancient Greek Compounds: Cases of the Morphology–Phonology Interface

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 248-260.]


Μ. Καμηλάκη

“Τι γυρεύουμε εμείς μέσα στη νύχτα των άλλων;” Γλωσσικές επιλογές και ταυτοτικές συνδηλώσεις στο ελληνόφωνο ροκ της δεκαετίας του 1990

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 261-273.]


D. Kazana

Verb Agreement Strategies with Disjunctively Conjoined Nouns in MG

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 274-285.]


Δ. Κητής & Ε. Κουτούπη-Κητή

Συνθήματα δρόμου: ένα ξεχωριστό κειμενικό είδος

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 286-297.]


Ει. Κόντα

Η κατάκτηση της παραγωγικής μορφολογίας στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα από τουρκόφωνα παιδιά

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 298-311.]


Ν. Κουτσούκος & Α. Ράλλη

Γλωσσική ποικιλία στις διαλέκτους: η περίπτωση των ρηματοποιητών στη διάλεκτο Griko

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 312-322.]


N. Lavidas

How Does a Basic Word Order Become Ungrammatical? SOV from Classical to Koine Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 323-335.]


Ευ. Μαγουλά & Α. Καποθανάση

Περιπτώσεις φωνητικής ταύτισης γλωσσικών μονάδων και πώς αυτές γίνονται αντιληπτές από τους μαθητές

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 336-350.]


Μ. Μαρίνης

Κλίμακες δανεισιμότητας στην γκρίκο και την κρητική: μια πρώτη προσέγγιση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 351-363.]


Α. Μάτος

“Για να πω κάτι πρέπει να το νιώσω, αλλιώς δεν το λέω”: η συγγραφή διδακτικών σεναρίων με ΤΠΕ ως πλαίσιο (ανα)κατασκευής ταυτοτήτων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 364-373.]


Α. Μιχάλης

Γραμματική του προφορικού κειμένου: η terra incognita της ελληνικής γλωσσικής εκπαίδευσης

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 374-387.]


Θ. Νάκας

‘Σχήμα υπερβατόν’: μια αδρομερής τυπολογική κατάταξη των περιπτώσεων ασυνεχούς/υπερβατικής σύνταξης

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 388-409.]


M. Nerantzi

The Development of Sequentialised Miscommunication in Greek Native/Non-Native Interaction

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 410-420.]


Γ. Νικολάου

Τα νεολογικά επίθετα της νέας ελληνικής: συνθήκες κατασκευής και ενσωμάτωσης στην κοινή, προτάσεις για ένταξή τους στη διδασκαλία

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 421-433.]


Β. Παλασάκη

Το λεξικό των παιδιών: μια κριτική προσέγγιση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 434-449.]


Λ. Παντελόγλου

Η ορθογραφία στην περιγραφή και τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 450-462.]


Θ.-Σ. Παυλίδου, Χ. Καπελλίδη & Ε. Καραφώτη

Γραμματικό γένος, φύλο και θηλυκά επαγγελματικά ουσιαστικά: όψεις του γλωσσικού σεξισμού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 463-477.]


A. Revuelta Puigdollers

Managing Information in Modern Greek: Parallel Focus Markers

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 478-489.]


Ά. Ρούσσου

Ο δείκτης μη: άρνηση ή συμπληρωματικός δείκτης;

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 490-501.]


Μ. Σετάτος

Ο τóνος της φωνής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 502-509.]


Γ. Στύλου

Ο διγλωσσικός λόγος εκπαιδευτικού σε τμήμα ελληνικής γλώσσας στη Γερμανία: ταξινομία και διδακτική αξιοποίηση της εναλλαγής κώδικα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 510-522.]


I. Talli, St. Stavrakaki & L. Sprenger-Charolles

Assessment of Reading Abilities in Greek: The Greek Version of the French Reading Test ‘Alouette’

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 523-532.]


A. Terzi, V. Tsakali & A. Zafeiri

Does Language Structure Affect Acquisition of Spatial Terms?

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 533-545.]


Μ. Τζακώστα, Ά. Σφακιανάκη & Ά. Πατσιάς

Ψηφιακό μουσείο ελληνικής προφορικής ιστορίας: πώς ένας ‘βιωματικός’ θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 546-555.]


Α. Τσαγγαλίδης

Στα όρια του χρόνου και της έγκλισης: περιγραφές προβληματικών περιπτώσεων της ελληνικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 556-565.]


Γ. Φωτιάδου, Ε. Φλέβα, Μ. Κατσιπέρη & Ι.-Μ. Τσιμπλή

Ψυχογλωσσολογικές μετρήσεις του γραπτού λόγου: επίπεδα εξοικείωσης και λεξική αναγνώριση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 566-578.]


Προσυνεδριακή ημερίδα


Ευ. Διαμαντίδου

Διδακτική πρόταση στην Iστορία Α΄ Γυμνασίου: αξιοποιώντας δημιουργικά αρχές του CLIL

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 581-591.]


Κ. Θεοδωροπούλου

Η εξέλιξη της κειμενικής στάσης στα Ημερολόγια της Μαργαρίτας Καραπάνου

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 592-606.]


Κ. Θεοφανοπούλου

Τα ‘ασθενή’ ρήματα στη νέα ελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 607-631.]


Ά. Καββαδία

Technolect, Greeklish και ορθογραφία: έρευνα σε μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 632-642.]


Π. Μάνου

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες στο facebook: μια μελέτη περίπτωσης

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 643-657.]


Α. Μπόγρη

Το επίθημα -ίλα στην κοινή νέα ελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 658-668.]


Μ. Παυλίδου

Ανάλυση σχολικού λόγου σε ομαδοσυνεργατικές πρακτικές: ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την υποστήριξη των ομάδων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 669-680.]


Δ. Σερακιώτη

Ανάλυση λόγου σε δημοσιογραφικά κείμενα που προωθούν φεμινιστικές αντιλήψεις υπό το πρίσμα της ΚΑΛ: μια συγκριτική μελέτη της περιόδου 1923–1936 και της δεκαετίας του 1980

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 681-695.]


Στρογγυλή τράπεζα


Ιστορία της αρχαίας ελληνικής: προσπάθεια ‘αποτίμησης’ μιας μακράς πορείας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 697-715.]


Ανακοίνωση 34ης Συνάντησης


Α. Τάντος, Κ. Αλεξανδρή, Ι. Δόση, Κ. Πούλιου, Π. Σαββίδου & Γ. Φωτιάδου

Ανάλυση λαθών στο ελληνικό σώμα κειμένων μαθητών (ΕΣΚΕΙΜΑΘ): πρώτα ευρήματα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 35 (2015) σελ. 719-732.]