Αρχεία

Εισηγήσεις

Αναγνωστάκη, Εύ. – Κούλαλη, Ε. – Νικολάου, Γ. – Σταυριανάκη, Αικ.

Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: ανάγκη για μια νέα μεταρρύθμιση;


 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά.

Η επίδραση της γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1976 στη νεοελληνική λεξικογραφία


 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά. – Ιορδανίδου, Ά. – Ζάγκα, Ε. – Σπαντιδάκης, Ι. – Τάντος, Α.

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα: τότε και τώρα


 Ανδρέου, Π. – Μαυρουδή, Α.

Η τονική μεταρρύθμιση του 1982: σύγχρονοι προβληματισμοί


 Αννοπούλου, Ε.

Oι εκφράσεις του τρόπου και η αξιοποίησή τους στα σχολικά εγχειρίδια


 Βεκρής, Ε.

Η περιπέτεια της ανάγνωσης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο από την αναμόρφωση του 1984 έως σήμερα


 Βορβή, Ι. – Δανιηλίδου, Ευ.

Ιστορική ανασκόπηση των ποιοτικών αλλαγών στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας ως προς την παραγωγή γραπτού λόγου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 ως σήμερα


 Γραίκος, Ν.

Λογοτεχνικός λόγος και πολυτροπικό νόημα στο πλαίσιο της γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1976. Το παράδειγμα της εικονογράφησης των “Ανθολογίων για τα παιδιά του Δημοτικού” (1974-1975)


 Καλεράντε, Ευ. – Χάρης, Κ.

Εκπαιδευτική πολιτική 1974-1976: Η δημοτική γλώσσα στα Αναλυτικά Προγράμματα της Α΄ και Β΄ Δημοτικού


 Κατσιμαλή, Γ.

Υποδεχόμενοι του αλλόγλωσσους μαθητές στην Ελλάδα: θεσμοθέτηση και λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής


 Κατσούδα, Γ.

Οι σύγχρονες ν.ε. γραμματικές: πρακτικά προβλήματα και προοπτικές


 Κονσούλη, Ε.

Αναλυτικά Προγράμματα και Προγράμματα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας των τελευταίων τριανταπέντε χρόνων για το Δημοτικό Σχολείο: Δείκτες μετάβασης από τον δομισμό στην επικοινωνιακή προσέγγιση και την αξιοποίηση σύγχρονων θεωριών διδασκαλίας του γραμματισμού


 Κοντούλα, Ου.

Από την ομάδα των πρώιμων αποδεκτών της γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964 στους  «βραδυπορούντες» του 1976


 Κουτσογιάννης, Δ.

Προς μια νέα (γλωσσο)εκπαιδευτική μεταρρύμθιση


 Μακρή-Τσιλιπάκου, Μ.

Λόγια βάσανα


 Μαργαρώνη, Μ.

Ο νόμος 4027/2011 για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό: ζητήματα γλωσσικής ιδεολογίας και εκπαιδευτικής πολιτικής


 Μελικίδου, Β.-Ε.

Ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης και η διδασκαλία της νέας ελληνικής


 Μήτσης, Ν. – Παραδιά, Μ.

Η ιστορική καμπή του 1976 ως αφετηρία εξελίξεων στο γλωσσικό μάθημα: Από την κυριαρχία της γραμματικής στη σταδιακή ανάδειξη του λεξιλογικού τομέα


 Μούσιου-Μυλωνά, Ό.

Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή στην ελληνική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο) κατά την περίοδο 1976-2011: Από τον παραδοσιακό αλφαβητισμό στην ανάδυση του γραμματισμού


 Μπασλής, Γ.

Γλωσσική μεταρρύθμιση του 1976: προσπάθειες υλοποίησης, αντίδραση, λοξοδρόμησή της


 Μπέτσας, Ι. – Αμαραντίδου, Κ.

Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση της περιόδου 1917-1920. Μέθοδοι, προτεραιότητες και αποτελέσματα


 Ντίνας, Κ. – Βαδάση, Κ.

Γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 και επίσημη σχολική γραμματική


 Ξανθόπουλος, A. – Ντίνας, Κ.

«Νεοελληνική γραμματική» του Μ. Τριανταφυλλίδη και «Νεοελληνική γραμματική» του Χ. Τσολάκη: Δύο βιβλία, δύο γραμματικές;


 Οικονομάκου, Μ.

Από την παραδοσιακή γραμματική στην επικοινωνιακή προσέγγιση: η περίπτωση των επιρρηματικών της ελληνικής


 Παναρέτου, Ε.

Αποτελέσματα της γλωσσικής μεταρρύθμισης του 1976 στον θεσμικό λόγο: κριτική ανάλυση-προτάσεις βελτίωσης


 Παπαναστασίου, Γ.

Προς ποια κατεύθυνση θα μπορούσε να κινηθεί μια νέα ορθογραφική μεταρρύθμιση;


 Σακελλαρίου, Α.

Η νεωτερικότητα των Λεξιλογικών Ασκήσεων του Μανόλη Τριανταφυλλίδη


 Συμεωνίδης, Β.

Α. Β. Μουμτζάκης: η δράση και το έργο του κατά την πρώτη δεκαετία της μεταρρύθμισης


 Τεντολούρης, Φ.

Από την τεχνητή διγλωσσία στην «τεχνητή μονογλωσσία»: ο Παιδαγωγικός γλωσσοδιδακτικός Λόγος της Νέοελληνικής Γλώσσας (δημοτικής) στην Α/θμια Εκπαίδευση μεταξύ 1982-2006


 Τσαγγαλίδης, Α.

«Μακάριοι οι ανυπότακτοι»: η αριθμητική των ΝΕ εγκλίσεων 1976-2011


 Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Ν. – Λυγούρα, Α. – Σακατζής, Δ.

Οι παρατηρούμενες αλλαγές στους συμβολισμούς της δημοτικής γλώσσας μετά το 1976


 Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Ν. – Λυγούρα, Α. – Σακατζής, Δ.

Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός ως μέσο ριζικής μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος και καθολικής κοινωνικής ανάπλασης, στην Ελλάδα του αστικού εκσυγχρονισμού και του μεσοπολέμου


 Τσολακίδης, Σ.

Διδιαλεκτισμός και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Κύπρο: όψεις του μικροπολιτισμικού και μακροπολιτισμικού συγκείμενου


 Τύμπα, Ευ.

Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Α΄ Δημοτικού


 Φουντοπούλου, Μ.-Ζ.

1976-2011: παράμετροι βοηθητικές της παρουσίας του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση στα προγράμματα σπουδών του Γυμνασίου. Όρια και προοπτικές


 Χαραλάμπους, Δ. – Μπέτσας, Γ.

Η προσχώρηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στη «γλώσσα των καπεταναίων και των συνοδοιπόρων των»: όροι και όρια


 Χατζηπαναγιωτίδη, Ά. – Αβραμίδου, Β.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα διδασκαλίας της γλώσσας ως δεύτερης/ξένης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αδήριτη ανάγκη στο σύγχρονο σχολείο


 Χατζησαββίδης, Σ.

Οι μεταμορφώσεις της Γραμματικής της Μεταρρύθμισης: παρουσίαση των μορφών της Νεοελληνικής Γραμματικής (της δημοτικής) του Μ. Τριανταφυλλίδη


• Αρχική σελίδα συνεδρίου • Πανηγυρική συνεδρία

 

 

Πρακτικά Συνεδρίου "1976-2011: 35 Χρόνια από τη Γλωσσοεκπαιδευτική Μεταρρύθμιση"

Πανελλήνιο Επιστημονικό-Επετειακό Συνέδριο

1976-2011:
35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΛΩΣΣΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

(Δίον Πιερίας, 4-6 Νοεμβρίου 2011)

 

Το 1976 ήταν η χρονιά που το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και η ελληνική κοινωνία γνώρισε την πιο σημαντική, την πιο δημοκρατική και την πιο ανθρωποκεντρική γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση των τελευταίων εκατό χρόνων.

Εμείς, οι άνθρωποι που μεγαλώσαμε μέσα σ' αυτή τη μεταρρύθμιση και ζήσαμε τα ευεργετήματά της, θελήσαμε, από τις θέσεις που κατέχουμε, να την τιμήσουμε με ένα επιστημονικό-επετειακό συνέδριο. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν πολλοί από τους πνευματικούς ανθρώπους που συνέβαλαν στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης, την υποστήριξαν ή την παρακολουθούν με τα δημοσιεύματά τους και τις δράσεις τους.

Το Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα),

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη), και

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα)

σε συνεργασία με:

το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,

το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

συνδιοργάνωσαν το Συνέδριο

"1976-2011: 35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΛΩΣΣΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

(Δίον Πιερίας, 4-6 Νοεμβρίου 2011)

Τα κείμενα των ομιλιών και των εισηγήσεων:

• Πανηγυρική Συνεδρία • Εισηγήσεις

Βιβλιογραφικές αναφορές μπορούν να γίνονται ως εξής:

Κουτσογιάννης, Δ., Νάκας, Α., Ντίνας, Κ., Παπαναστασίου, Γ. & Χατζησαββίδης, Σ. (επιμ.) 2012. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «35 χρόνια από τη Γλωσσοεκπαιδευτική Μεταρρύθμιση», βλ. http://www.ins.web.auth.gr/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=515&Itemid=168, ημερομηνία πρόσβασης ηη/μμ/εεεε

Πανηγυρική Συνεδρία

Βουγιούκας, Α.

Φάσεις της ζωής μου, υπηρετικές των αρχών της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964 και των άλλων που ακολούθησαν μέσα στην παράδοση του εκπαιδευτικού δημοτικισμού


 Κριαράς, Εμμ.

Χαιρετισμός


 Παπαναστασίου, Γ.

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976


 Σετάτος, Μ.

Δημιουργία και εξέλιξη της κοινής νεοελληνικής


 ✝ Τσολάκης, Χρ.

Αναμνήσεις από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976
(Ο αείμνηστος Χρ. Τσολάκης δεν πρόλαβε να καταθέσει την ομιλία του για δημοσίευση)


• Αρχική σελίδα συνεδρίου • Εισηγήσεις

 

 

Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31

[Επιτροπή Έκδοσης Πρακτικών]

Πρόλογος

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 11.]


Προσκεκλημένος ομιλητής


Αλέξης Καλοκαιρινός

“Γλώσσα και ιδεολογία”: ιστορικοθεωρητικές προϋποθέσεις για μια συζήτηση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 15-50.]


Κυρίως συνέδριο


Αναστασία Αμπάτη

Η εκπαίδευση των αλλόγλωσσων μαθητών ενός διαπολιτισμικού σχολείου

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 53-65.]


Βενετσιάνα Αστάρα & Ευγενία Βασιλάκη

Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 66-75.]


Μιχάλης Γεωργιαφέντης, Γιώργος Κοτζόγλου & Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton

Η συμβολή της γλωσσολογικής έρευνας στη σχολική γραμματική: ζητήματα ανάλυσης της γλώσσας στη Γραμματική Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 76-88.]


Νικόλαος Γραίκος

Γλωσσικός γραμματισμός και επεξεργασία μαθητικών ερευνητικών δράσεων (μαθηματικά προβλήματα, περιβαλλοντικές και εθνογραφικές δράσεις)

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 89-101.]


Ιωάννης Γρηγοράκης

Μορφολογική επίγνωση και δεξιότητα αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων σε μαθητές της Α΄ και Β΄ Δημοτικού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 102-113.]


Costas Canakis

Teaching the Polysemous Connective kai to Balkan Learners of Modern Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 114-124.]


Thomai Dalpanagioti

Greek-English Lexicography: Constructive Criticism and Implications for Education

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 125-137.]


Lia Efstathiadi

Epistemic Modality Markers in L1 and L2 Discourse of Modern Greek: A Corpus-Based Study

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 138-156.]


Αγγελική Ευθυμίου, Άννα Ιορδανίδου, Ελένη Τσεβά & Ανδρέας Βενέδικτος Βασιλείου

Η διδακτική προσέγγιση των νεοελληνικών παράγωγων λέξεων: προτάσεις και προβληματισμοί

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 157-165.]


Zoe Gavriilidou

Profiling Greek Adult Dictionary Users

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 166-172.]


Σοφία Ζερδελή & Τριανταφυλλιά Σαραφίδου

Η υιοθέτηση της επικοινωνιακής προσέγγισης στη διδασκαλία του λεξιλογίου της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στη δευτεροβάθμια διαπολιτισμική εκπαίδευση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 173-184.]


Μαρία Ιακώβου & Αθανασία Κατσαλήρου

Στρατηγικές αποκρυπτογράφησης του λεξιλογίου της ελληνικής ως Γ2: η συμβολή της γραμματικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 185-197.]


Μαρία Καμηλάκη & Βασιλική Αφεντουλίδου

Hλεκτρονική εγγραμματοσύνη και γλωσσική ποικιλία: μια πολυμεσική πρόταση για τη διδακτική αξιοποίηση των λόγιων στοιχείων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 198-213.]


Σύλα Κλειδή, Μαρία Μπουζινέλου & Μαρίλη Δουζίνα

Βιβλίο ελληνικής Α΄ Λυκείου για το Eλληνοαλβανικό Aρσάκειο Kολέγιο Τιράνων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 214-223.]


Άννα Kοκκινίδου, Γεωργία Ματζουλά, Βικτωρία Παναγιωτίδου, Κατερίνα Πρανέντση, Κυριακή Σπανού & Κατερίνα Χατζησάββα

Το πρόγραμμα Diversonopoly: επιτραπέζιο παιχνίδι για τη διαπολιτισμική και γλωσσική εκπαίδευση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 224-236.]


Μαρίνα Κοκκινίδου

Λογοτεχνία και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένηςγλώσσας σε ενηλίκους

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 237-249.]


Δημήτρης Κουτσογιάννης

Εκπαιδευτικό συγκείμενο, σχολικός λόγος και γλωσσική εκπαίδευση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 250-264.]


Ιωάννα Κοψίδου & Άννα Μούτη

Αξιολογώντας την Επάρκεια Ελληνομάθειας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 265-277.]


Ευγενία Μαγουλά & Γεωργία Κατσούδα

Μορφολογική επίγνωση και ορθογραφία: η περίπτωση των ρημάτων σε -λλω

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 278-291.]


Χριστίνα Μαλιγκούδη

Στρατηγικές και πρακτικές αλβανικών οικογενειών ως προς τη γλωσσική κοινωνικοποίηση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 292-302.]


Ειρήνη Μανιού & Μαριάννα Κονδύλη

Γραμματική μεταφορά, τεχνικότητα και αφαίρεση στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού: τα παραδείγματα της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Φυσικής και της Ιστορίας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 303-316.]


Mαρίνα Ματθαιουδάκη, Ιωάννα Κίτσου & Δημήτρης Τζιμώκας

Η χρήση της ρηματικής όψης στη νέα ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα: πορίσματα εμπειρικής έρευνας από τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 317-328.]


Άγγελος Μπάνδας

Ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (CLIL): βασικές αρχές και πρόταση σχεδιασμού διδακτικού υλικού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 329-338.]


Σπυριδούλα Μπέλλα

Πραγματολογική επίγνωση στην ελληνική ως Γ2

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 339-350.]


Θεόδωρος Μωυσιάδης & Γεωργία Κατσούδα

Ο ρόλος της λαϊκής ετυμολογίας στη διδασκαλία της ορθογραφίας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 351-356.]


Katerina Nicolaidis, Panagiotis Andreou, Vassilis Bozonelos, Argyro Mavroudi, Dimitra Theodorou, Matina Tasioudi & Stavroula Tsiantoula

Cross-linguistic Influences in the Acquisition of the Phonetic/Phonological System of Greek as a Second/Foreign Language

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 357-376.]


Despina Papadopoulou, Spyridoula Varlokosta, Vassilis Spyropoulos,Hasan Kaili, Sophia Prokou & Anthi Revithiadou

The Acquisition of Verbal and Nominal Suffixes by Greek Learners of Turkish

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 377-392.]


Μαρία Παραδιά, Σωτήριος Γκλαβάς, Ναπολέων Σ. Μήτσης, Αθανάσιος Κυριαζής, Χάιδω Σαμαρά & Κωνσταντίνος Αγγελάκος

Aξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας: απόψεις και στάσεις των φιλολόγων και των μαθητών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 393-407.]


Antonio R. Revuelta Puigdollers

Causal Clauses in Spanish and Modern Greek and Subjunctive Licensing

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 408-419.]


Στάθης Σελίμης & Δήμητρα Κατή

Η κατανόηση της μεταφορικής σημασίας ρημάτων κίνησης: πειραματικά δεδομένα από ελληνόπουλα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 420-431.]


Μιχάλης Σετάτος

Γλωσσικό αίσθημα και κοινή νεοελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 432-454.]


Αρετή-Μαρία Σουγάρη & Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου

Κίνητρα και στάση των αλλόγλωσσων μαθητών σε διαπολιτισμικό γυμνάσιο κατά την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 455-471.]


Αναστασία Γ. Στάμου & Ελένη Γρίβα

Διερεύνηση στοιχείων προφορικότητας στα γραπτά κείμενα κύπριων μαθητών/τριών του Δημοτικού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 472-484.]


Αλέξανδρος Τάντος

Κειμενογλωσσολογικοί παράγοντες στη διδασκαλία του κλιτικού αναδιπλασιασμού της ελληνικής σε φυσικούς ομιλητές γερμανικών γλωσσών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 485-495.]


Στυλιανή Ν. Τσεσμελή & Δέσποινα Κουτσελάκη

Μεταγλωσσικοί παράγοντες στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας σύνθετων λέξεων από μαθητές Δημοτικού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 496-507.]


Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη

Γλώσσα και διαπραγμάτευση ταυτοτήτων μέσα στη σχολική τάξη

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 508-518.]


Αγγελική Τσόκογλου

Η διδασκαλία της Γραμματικής στη μητρική και την ξένη γλώσσα: πρώτη προσέγγιση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 519-529.]


Συμεών Τσολακίδης & Γαρύφαλλος Αναγνώστου

H συμβολή των στιλ διδασκαλίας της φυσικής αγωγής στην καλλιέργεια της εγγράμματης υποκειμενικότητας των μαθητών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 530-540.]


Marina Tzakosta, Chariklia Christianou & Fotini Kalisperaki

The Role of Morphophonological Perception in Learning the Orthographic System of Greek: Is There Anything That Needs to Change?

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 541-553.]


Βαλάντης Φυνδάνης & Fabiana Galiussi

Δίκτυα κανονικών και κατοπτρικών νευρώνων και γλωσσική διδασκαλία

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 554-564.]


Aσπασία Χατζηδάκη

Διδάσκοντας μέσω της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στις συμβατικές τάξεις: η φιλοσοφία του ΔΕΠΠΣ και οι πρακτικές των δασκάλων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 565-577.]


Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή

Γραμματισμός, διδασκαλία του γραπτού λόγου στο Δημοτικό και ο “κόσμος της Μπάρμπη”: δεδομένα από δύο κείμενα παιδιών της Στ΄ Δημοτικού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 578-590.]


Προσυνεδριακή ημερίδα


Σταυρούλα Αντωνοπούλου

Εγγράμματη υποκειμενικότητα και σχολικές εκδρομές: μια πρόταση αξιοποίησης των πολυήμερων εκδρομών στο πλαίσιο του γλωσσικού γραμματισμού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 593-603.]


Αναστασία Γκαϊνταρτζή

“Είναι πολύ καλό παιδί αλλά δεν μιλάει”: ‘αφανής’ διγλωσσία και γλωσσικές ιδεολογίες εκπαιδευτικών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 604-614.]


Σταματία Μιχαλοπούλου

Θεωρητικές και πειραματικές προσεγγίσεις στην κατάκτηση τρίτης γλώσσας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 615-625.]


Αναστάσιος Ξανθόπουλος

Αξιολόγηση των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των σχολικών εγχειριδίων νεοελληνικής γλώσσας του Δημοτικού: ερευνητικά προβλήματα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 626-636.]


Μαρία Παυλίδου

Η γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο: λόγοι και κειμενικά είδη στα τετράδια εργασιών των μαθητών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 637-648.]


Θωμαή Ρουσουλιώτη

Οι σύνθετες λεξικές μονάδες κατά τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 649-662.]


Παρασκευή Σαββίδου

Οι στερεότυπες εκφράσεις στη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2: προσδιορισμός της έννοιας του μαθησιακού φορτίου

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 663-673.]


Χριστίνα Τακούδα

Τάσεις και προτάσεις για τη διδασκαλία του ακαδημαϊκού λόγου σε ξενόγλωσσους φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 674-685.]