Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες

Μανόλης Τριανταφυλλίδης / Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών: 50 χρόνια μνήμης και ιστορίας

21 Νοεμβρίου 2009 
Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από τον θάνατο του Μ. Τριανταφυλλίδη και την ίδρυση του Ινστιτούτου, διοργάνωσε εκδήλωση με τίτλο: «Μανόλης Τριανταφυλλίδης / Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών: 50 χρόνια μνήμης και ιστορίας», στις 21 Νοεμβρίου 2009, στην Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.