Άπαντα του Μανόλη Τριανταφυλλίδη

1ος τόμος. Μελέτες για τη γλώσσα και τα ιδιώματα

TRIANDAPHYLLIDIS APANTA_1

Μ. Τριανταφυλλίδης

ISBN 960-231-001-4

Έκδοση: 1986

Σελίδες: κ΄ + 496

Τιμή:12,72€11,45€Αγορά

3ος τόμος. Νεοελληνική γραμματική. Ιστορική εισαγωγή

TRIANDAPHYLLIDIS APANTA_3

Μ. Τριανταφυλλίδης

ISBN 960-231-003-0

Έκδοση: 2018

Σελίδες: κ΄ + 672

Τιμή:15,90€14,31€Αγορά

5ος τόμος. Γλωσσικό ζήτημα και γλωσσοεκπαιδευτικά Β΄

TRIANDAPHYLLIDIS APANTA_5

Μ. Τριανταφυλλίδης

ISBN 960-231-005-7

Έκδοση: 2002

Σελίδες: ιβ΄ + 500

Τιμή:12,72€11,45€Αγορά

7ος τόμος. Γλωσσικό ζήτημα και γλωσσοεκπαιδευτικά Δ΄

APANTA_7

Μ. Τριανταφυλλίδης

ISBN 960-231-007-3

Έκδοση: 1965

Σελίδες: η΄ + 564

εξαντλημένο

Γενικό ευρετήριο

TRIANDAPHYLLIDIS APANTA_EYRETHRIO

Μ. Τριανταφυλλίδης

ISBN 960-231-009-X

Έκδοση: 1969

Σελίδες: η΄ + 124

Τιμή:4,24€Αγορά

2ος τόμος. Μελέτες για τη γλώσσα και τα ιδιώματα

TRIANDAPHYLLIDIS APANTA_2

Μ. Τριανταφυλλίδης

ISBN 960-231-002-2

Έκδοση: 1986

Σελίδες: η΄ + 456

Τιμή:12,72€11,45€Αγορά

4ος τόμος. Γλωσσικό ζήτημα και γλωσσοεκπαιδευτικά Α΄

TRIANDAPHYLLIDIS APANTA_4

Μ. Τριανταφυλλίδης

ISBN 960-231-004-9

Έκδοση: 2002

Σελίδες: η΄ + 544

Τιμή:12,72€11,45€Αγορά

6ος τόμος. Γλωσσικό ζήτημα και γλωσσοεκπαιδευτικά Γ΄

TRIANDAPHYLLIDIS APANTA_6

Μ. Τριανταφυλλίδης

ISBN 960-231-006-5

Έκδοση: 1988

Σελίδες: η΄ + 400

Τιμή:12,72€11,45€Αγορά

8ος τόμος. Διάφορα (άρθρα και σημειώματα)

TRIANDAPHYLLIDIS APANTA_8

Μ. Τριανταφυλλίδης

ISBN 960-231-008-1

Έκδοση: 1965

Σελίδες: ι΄ + 522

Τιμή:12,72€11,45€Αγορά