Νεοελληνική γραμματική (της δημοτικής)

NEOELLHNIKH GRAMMATIKH

Μ. Τριανταφυλλίδης κ.ά.

ISBN 978-960-231-027-4

Έκδοση: 2012

Σελίδες: λβ΄ + 456

Τιμή:21,20€20,00€Αγορά

Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης

KRIARAS ANAKALIMA

Εμμ. Κριαράς (επιμ.)

ISBN 978-960-231-151-6

Έκδοση: 2012

Σελίδες: 152

Τιμή:15,90€14,31€Αγορά

Η γλώσσα της τηλεοπτικής ενημέρωσης

POLITHS H-GLOSSA-THS-TV

Π. Πολίτης

ISBN 978-960-231-160-8

Έκδοση: 2014

Σελίδες: 404

Τιμή:31,80€28,62€Αγορά

Αλέξανδρος Δελμούζος, Ανάλεκτα

DELMOUZOS ANALEKTA

Α. Δημαράς, Α. Πατρικίου (επιμ.)

ISBN 978-960-231-161-5

Έκδοση: 2014

Σελίδες: 516

Τιμή:26,50€23,85€Αγορά