Διημερίδα "Ερωτήσεις-απαντήσεις στην Προφορική Επικοινωνία"

13-14 Οκτωβρίου 2016
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη] του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για τον προφορικό λόγο και του ερευνητικού προγράμματος Γλωσσική Διεπίδραση και Ανάλυση Συνομιλίας, διοργάνωσε τη δεύτερη διημερίδα για την ελληνική γλώσσα στην προφορική επικοινωνία στις 13-14 Οκτωβρίου 2016, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Α.Π.Θ., στη Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο της διημερίδας ήταν οι Ερωτήσεις-απαντήσεις στην Προφορική Επικοινωνία.

Στόχος της διημερίδας ήταν να εξετάσει συστηματικά όψεις της βασικής αλληλουχίας της ερωταπόκρισης σε καθημερινές ή και θεσμικές περιστάσεις επικοινωνίας. Επιπλέον, η διημερίδα φιλοξένησε μια συνεδρία αφιερωμένη στο ζεύγος ερώτηση-απάντηση σε άλλες γλώσσες, ώστε τα ελληνικά δεδομένα να ενταχθούν στη διαγλωσσική συζήτηση των ερωταποκρίσεων από την οπτική της γλωσσικής διεπίδρασης. Στη διημερίδα είχε προσκληθεί και συμμετείχε ως κύρια ομιλήτρια η κ. Marja-Leena Sorjonen, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι και Διευθύντρια του Φινλανδικού Κέντρου Αριστείας για τη Διυποκειμενικότητα και τη Διεπίδραση.

Μερικά από τα ερωτήματα που μας απασχόλησαν είναι:
• μορφή/δομή των ερωτήσεων, απαντήσεων
• λειτουργίες που συνδέονται με συγκεκριμένες μορφές/δομές
• τυπικά χαρακτηριστικά (μορφοσυντακτικά, προσωδιακά κτλ.) της ερώτησης και ο αντίκτυπός τους στην απάντηση
• δομές προτίμησης στις ερωταποκρίσεις
• σχεδιασμός ερωτήσεων/απαντήσεων και πράξεις που επιτελούνται
• σχέση επιστημικών δικαιωμάτων και πράξεων
• στάσεις (οπτική γωνία, υποκειμενικότητα, κτλ.) που εκφράζουν ορισμένες ερωτήσεις/απαντήσεις
• πολυτροπικότητα των ερωταποκρίσεων (χειρονομίες, νεύματα, βλέμμα κ.ά.)
• οι επιπτώσεις του ευρύτερου συμφραστικού πλαισίου (π.χ. καθημερινή συνομιλία, ερευνητική συνέντευξη κτλ. έναντι τηλεοπτικής συζήτησης ή συνέντευξης) στην αλληλουχία της ερωταπόκρισης
• ζητήματα διαπροσωπικών σχέσεων (ευγένεια, αγένεια, απειλές προσώπου κτλ.)

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Περιλήψεις