Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36

[Επιτροπή Έκδοσης Πρακτικών]

Πρόλογος

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 9-10]

Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού & Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου

Μνήμη Αγγελικής Μαλικούτη-Drachman

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 11-14]


Κυρίως συνέδριο


Π. Αλμπανούδης

Οι σχέσεις του ιδιώματος της περιοχής Καβακλί με τα υπόλοιπα ιδιώματα της Ανατολικής Ρωμυλίας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 17-34.]


Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ε. Κιούρτη & Μ. Μητσιάκη

Μοντελοποιώντας το κλιτικό σύστημα των ουσιαστικών της κυπριακής: ΚΟΜοΛεξ, το πρώτο κυπριακό μορφολογικό λεξικό ονομάτων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 35-50.]


Ε. Βλάχου, Γ. Κοτζόγλου & Χ. Παπαδοπούλου

Γεβανική: μια πρόσφατη καταγραφή

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 51-65.]


Μ. Βραχιονίδου

Οι μειωτικοί/υβριστικοί όροι για τα ανδρικά ‘ελαττώματα’ στις διαλέκτους και τη ΝΕΚ

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 66-76.]


Δ. Δελλή

Ιστορία και διάλεκτος: η περίπτωση της ελληνιστικής και ρωμαϊκής Μεσσήνης

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 77-94.]


P. Filos

Cross-dialectal vs. cross-linguistic contact in ancient Greek: context, traits and speaker attitudes

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 95-104.]


Έ. Ιωαννίδου & Θ. Νεοκλέους

Τα ρωμαίικα των Τουρκοκυπρίων: ανάλυση μιας ποικιλίας και περιγραφή μιας κοινότητας χαμένων στον χρόνο

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 105-118.]


Χ. Καραντζή

Διαλεκτικά επιρρήματα: εισαγωγικές παρατηρήσεις

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 119-128.]


Ε. Καραντζόλα & Ν. Λαβίδας

Xαρακτηριστικα της κερκυραϊκής του 16ου αιώνα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 129-150.]


Γ. Κατσούδα

Ο νέος τόμος του Ιστορικού λεξικού της νέας ελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών: συγχρονικές προοπτικές

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 151-160.]


Α. Καψάσκη & Μ. Τζακώστα

Στάσεις καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση και τη διδασκαλία των νεοελληνικών διαλέκτων στο σχολείο

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 161-174.]


Ε. Κρίκη

Αναφορικές δομές στις νεοελληνικές μικρασιατικές διαλέκτους

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 175-188.]


M. Lekakou & P. Karatsareas

Marking Definiteness Multiply: Evidence from Two Varieties of Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 189-204.]


N. Liosis

Tsakonian Studies: The State-of-the-Art

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 205-218.]


Β. Μακρή

Aνάθεση γένους στα ρομανικά δάνεια ονόματα της Griko

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 219-230.]


Θ. Μανιάκας

Η ‘μοντρεαλίτικη’ διάλεκτος και τα χαρακτηριστικά της

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 231-238.]


Ιώ Μανωλέσσου

Ο νέος τόμος του Ιστορικού λεξικού της νέας ελληνικής της Ακαδημίας Αθηνών: διαχρονικές προοπτικές

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 239-250.]


Μ. Μπαλτατζάνη, Ε. Καϊναδά, Α. Ρεβυθιάδου & Ν. Τοπιντζή

Είδη ουρανικοποίησης στην ελληνική και τις διαλέκτους της

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 251-262.]


Θ. Νάκας

Προσθήκες στα τυπωμένα λήμματα (α–δαχτυλωτός) του Ιστορικού λεξικού της νέας ελληνικής
της Ακαδημίας Αθηνών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 263-288.]


Κ. Νικολού & Κ. Θ. Φραντζή

Φωνές της Δωδεκανήσου: μια πρώτη προσέγγιση της ροδιακής ποικιλίας των Φανών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 289-302.]


Ν. Παντελίδης

Μία νοτιοελλαδική διαλεκτική ζώνη;

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 303-314.]


E. Παπαδάμου & Κ. Τσαλακανίδου

Συγκριτική εξέταση των ειδικών μορφημάτων όψης στην ποντιακή και στην καππαδοκική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 315-330.]


Δ. Παπαζαχαρίου, Ά. Φτερνιάτη, Α. Αρχάκης & Β. Τσάμη

Στάσεις μαθητών Δημοτικού προς την αναπαριστώμενη γεωγραφική ποικιλότητα σε κείμενα μαζικής κουλτούρας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 331-342.]


Χ. Παπαναγιώτου & Μ. Ανδρέου

Τα σύνθετα στη γλώσσα του ποδοσφαίρου

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 343-356.]


Γ. Παπαναστασίου

Η εξέλιξη των φωνηεντόληκτων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής στις νεοελληνικές διαλέκτους

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 357-380.]


Θ. Π. Σαλτίδου & Α. Γ. Στάμου

“Φούρνος, bakery και… sex shop!”: Η ‘γλώσσα των νέων’ ως υφολογικός πόρος παιδιών και εφήβων και η κατασκευή της νεανικότητας στον τηλεοπτικό μυθοπλαστικό λόγο

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 381-394.]


Β. Σπυρόπουλος

Διαφοροποιητική δήλωση ορίσματος στη μικρασιατική ελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 395-408.]


L. Taxitari, M. Kambanaros & K. K. Grohmann

Early Greek Language Development in Cyprus: A Bilectal Adaptation of the Macarthur-Bates CDI

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 409-424.]


Χρ. Τζιτζιλής

Η διαμόρφωση της κοινής νεοελληνικής Ι: το διαλεκτικό υπόβαθρο

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 425-450.]


Σ. Τσιπλάκου & Μ. Κοντογιώργη

Διαδικασίες διαλεκτικής ισοπέδωσης στη σύγχρονη κυπριακή

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 451-464.]


R. Van Rooy

Struggling to order diversity: the variegated classifications of Greek dialects before the rise of modern linguistics

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 465-474.]


Προσυνεδριακή ημερίδα


Π. Ασημόπουλος

Μορφολογικές και σημασιολογικές παράμετροι του φρασεολογικού πλούτου της στρατιωτικής κοινωνιολέκτου

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 477-484.]


Κ. Ελευθεριάδου, Μ. Ζούνη, Ε. Μπούκα & Α. Σάγγου

Σκιαγραφώντας το προφίλ των γλωσσικών ιδιωμάτων της ορεινής Χαλκιδικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 485-496.]


T. Minamimoto

ὁ φάμενος ἀπειλευθερούσθειν/ἀπηλευθερῶσθαι: An Emancipatory Formula in the Thessalian Dialect and the Attic Koine in Thessaly

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 497-506.]


Ν. Ντάγκας

Μορφολογικές-μορφοσυντακτικές παρατηρήσεις στο ιδίωμα των Βεντζίων Γρεβενών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 507-518.]


Γ. Σ. Παπαδόπουλος

Από την αργκό του ρεμπέτη στο καθημερινό λεξιλόγιο του Νεοέλληνα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 36 (2016) σελ. 519-533.]