Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

19-29 Σεπτεμβρίου 2016
Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης, Lonsdale 168, Μελβούρνη, Αυστραλία

Ο Τομέας Εκπαίδευσης της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτώριας (υπεύθυνος: Μάνος Τζιμπραγός, διευθυντής των Σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας, μαζί με την κ. Βίκυ Μαρινέλη, ανώτερη λειτουργό στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της πολιτείας της Βικτώριας), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (συμμετείχαν ο επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Παναγιώτης Ανδρέου και ο διευθυντής Γιώργος Παπαναστασίου), διοργάνωσαν ένα Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από τις 19 ως τις 29 Σεπτεμβρίου 2016, στο κτίριο της Ελληνικής Κοινότητας (Ελληνικό Κέντρο), οδός Lonsdale 168, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Ο επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Παναγιώτης Ανδρέου επιμελήθηκε και παρουσίασε 6 επαναλαμβανόμενα επιμορφωτικά εργαστήρια του Προγράμματος (με τίτλους: 1. Μιλώντας έρχεται η όρεξη: Δραστηριότητες για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου, 2. Με ή χωρίς γραμματική; Ιδού η απορία!, 3. Ταξίδι στη χώρα των λέξεων: Προτάσεις διδασκαλίας του λεξιλογίου, 4. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας: Η περίπτωση της ελληνικής γλώσσας, 5. Προφορά: Το παραμελημένο παιδί στη διδασκαλία της γλώσσας, 6. Γλωσσική αξιολόγηση στην τάξη: Μέθοδοι και τεχνικές), ενώ ο Διευθυντής του Ιδρύματος Γιώργος Παπαναστασίου έδωσε δύο διαλέξεις για το ευρύ κοινό (με θέματα: 1. Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας και η ιστορία των ομιλητών της, και 2. Η ελληνική γλώσσα και η ορθογραφία της) και δύο διαλέξεις για σπουδαστές των αρχαίων ελληνικών επιπέδου VCE (1. Η λειτουργία της γλώσσας στην κωμωδία: οι Νεφέλες του Αριστοφάνη, 2. Διαλεκτική διαφοροποίηση στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία: η γλώσσα του Ηροδότου).

Το πρόγραμμα διήρκησε 9 μέρες, από τις 19 ως τις 29 Σεπτεμβρίου, με βασικό στόχο την επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν νέα ελληνικά στη Βικτώρια. Η απήχηση του προγράμματος στην εκπαιδευτική κοινότητα και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, όχι μόνο από τα σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας, αλλά και από πολλά άλλα (ημερήσια κρατικά, απογευματινά – σαββατιανά), ήταν εντυπωσιακή. Στα διάφορα εργαστήρια του προγράμματος συμμετείχαν 110 εκπαιδευτικοί. Η Ελληνική Κοινότητα απευθύνθηκε σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Μελβούρνης, υλοποιώντας την αντίληψη ότι για τα εκπαιδευτικά ζητήματα απαιτείται σύμπραξη και συνεργασία. Ο κ. Τζιμπραγός και η κ. Μαρινέλη δήλωσαν ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη μεγάλη ανταπόκριση των εκπαιδευτικών όλων των σχολείων, όχι μόνο της Κοινότητας αλλά της ευρύτερης παροικίας. 

Τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της Κοινότητας και του Ινστιτούτου αποτέλεσε η κ. Βίκυ Μαρινέλη, ανώτερη λειτουργός στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Βικτώριας, που είχε ηγηθεί σε αποστολές εκπαιδευτικών από την Αυστραλία, στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος υποτροφιών της κυβέρνησης της Αυστραλίας στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ., για να παρακολουθήσουν εντατικά προγράμματα σπουδών ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.