Πληροφορίες

 

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) ιδρύθηκε το 1959 και σκοπός του, σύμφωνα με τη διαθήκη του ιδρυτή του, είναι η επιστημονική καλλιέργεια και η προαγωγή της δημοτικής γλώσσας και της νεοελληνικής φιλολογίας, καθώς και η προαγωγή της παιδείας του ελληνικού λαού με κάθε πρόσφορο μέσο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα έχει να παρουσιάσει πλούσιο εκδοτικό και ερευνητικό έργο, κυρίως στους τομείς της μελέτης της ελληνικής γλώσσας και της διδασκαλίας της, της γλωσσολογίας καθώς και της αρχαίας και της νέας ελληνικής φιλολογίας.

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών διοικείται από επταμελές συμβούλιο, που το απαρτίζουν σήμερα οι καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής Γ. Μ. Παράσογλου, Μ. Σετάτος, Χ. Τζιτζιλής, Γ. Κεχαγιόγλου, Δ. Ιακώβ και Θ.-Σ. Παυλίδου και ο καθηγητής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Ν. Παρασκευόπουλος. Πρόεδρός του, αυτή την περίοδο, είναι ο Γ. Μ. Παράσογλου, και διευθυντής του ο Γ. Παπαναστασίου. Το Ινστιτούτο στεγάζεται στο γραφείο 418 του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στην οδό Εγνατίας 152, στον 6ο όροφο, όπου οι ερευνητές και οι φίλοι του Ινστιτούτου είναι πάντοτε ευπρόσδεκτοι.