Βιβλιογραφία για την Ελληνική Γλώσσα

Επιστημονικά υπεύθυνος:
Γιώργος Παπαναστασίου, διευθυντής του Ινστιτούτου 

Ερευνητική ομάδα:
Κική Τσαλακανίδου (υποψήφια διδάκτωρ), συνεργάτρια

Η Βιβλιογραφία για την Ελληνική Γλώσσα παρέχει τη δυνατότητα (απλής και σύνθετης) αναζήτησης βιβλιογραφικών δεδομένων που αφορούν την ελληνική γλώσσα και τη συγχρονική ή διαχρονική περιγραφή της. Περιλαμβάνει περίπου 24.000 τίτλους.

Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην περιγραφή της ελληνικής από την ελληνιστική περίοδο ως σήμερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αγνοούνται δεδομένα που αφορούν παλαιότερες περιόδους της γλώσσας, κυρίως όταν αυτά θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα στους μελετητές της νέας ελληνικής.

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με βάση τα εξής στοιχεία: όνομα συγγραφέα, τίτλο, τόμο (περιοδικού, συλλογικής έκδοσης, πρακτικών συνεδρίου), έτος έκδοσης, θέμα, γλώσσα. Στα αποτελέσματα αναζήτησης αναφέρονται, επιπλέον ο τόπος έκδοσης, ο εκδοτικός οίκος, βιβλιοκρισίες και άλλες πληροφορίες, π.χ. επανεκδόσεις ή ανατυπώσεις.