Αρχείο Λεξικού της Νεοελληνικής Γραμματείας από τα τέλη του 17ου αι. ώς την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους

Επιστημονικά υπεύθυνος:
Γιώργος Κεχαγιόγλου, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ερευνητική ομάδα:
Δρ. Αγγελική Λούδη, ερευνήτρια
Κωνσταντίνος Τσιγάνης (υποψήφιος διδάκτωρ), συνεργάτης 

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα εκπονείται από τον Οκτώβριο του 2007. Στόχος του είναι, σε πρώτη φάση, η αναζήτηση, συγκέντρωση και φωτοτύπηση των διαθέσιμων έντυπων λεξικών και γλωσσαρίων (αυτοτελών είτε ενταγμένων μέσα σε έντυπες εκδόσεις κειμένων) που αφορούν γλωσσικό υλικό νεοελληνικών κειμένων της περιόδου από τα τέλη του 17ου αιώνα (άρα ύστερα από την περίοδο που καλύπτεται από το Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας του Εμμ. Κριαρά) ώς την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους (περ. αρχές της δεκαετίας του 1830). Κατόπιν, η αποδελτίωση γλωσσικού υλικού κειμένων για τα οποία δεν διαθέτουμε γλωσσάρια/λεξιλόγια.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα επαρκές αρχείο (λεξιλογική βάση δεδομένων), το οποίο θα χρησιμεύσει για τη συγκρότηση ενός (ηλεκτρονικού αρχικά, έντυπου στη συνέχεια) ερμηνευτικού Λεξικού της Νεοελληνικής Γραμματείας αυτής της περιόδου.