Αρχείο Λεξικού της Νέας Ελληνικής

Πρόκειται για το αρχείο που αποτέλεσε τη βάση για τη σύνταξη του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής. Η προκαταρκτική εργασία της συλλογής υλικού άρχισε το 1971 και δημιουργήθηκε ένα πρώτο σώμα με δεκάδες χιλιάδες δελτία που προέρχονται από αποδελτίωση λεξικών και λεξιλογίων (Πρωίας, X. Πάτση, Φιλολόγων, επίτομο Δημητράκου κτλ.).

Aργότερα προστέθηκαν και άλλα δελτία από αποδελτίωση δοκιμίων, βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας, ειδικών λεξιλογίων, επιστημονικών και τεχνικών εκδόσεων, εφημερίδων, περιοδικών κτλ.

 

Υπεύθυνη:
Σοφία Τσολάκη, ερευνήτρια