Πρακτικά Συνεδρίου "1976-2011: 35 Χρόνια από τη Γλωσσοεκπαιδευτική Μεταρρύθμιση"

Πανελλήνιο Επιστημονικό-Επετειακό Συνέδριο

1976-2011:
35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΛΩΣΣΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

(Δίον Πιερίας, 4-6 Νοεμβρίου 2011)

 

Το 1976 ήταν η χρονιά που το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και η ελληνική κοινωνία γνώρισε την πιο σημαντική, την πιο δημοκρατική και την πιο ανθρωποκεντρική γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση των τελευταίων εκατό χρόνων.

Εμείς, οι άνθρωποι που μεγαλώσαμε μέσα σ' αυτή τη μεταρρύθμιση και ζήσαμε τα ευεργετήματά της, θελήσαμε, από τις θέσεις που κατέχουμε, να την τιμήσουμε με ένα επιστημονικό-επετειακό συνέδριο. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν πολλοί από τους πνευματικούς ανθρώπους που συνέβαλαν στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης, την υποστήριξαν ή την παρακολουθούν με τα δημοσιεύματά τους και τις δράσεις τους.

Το Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα),

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη), και

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα)

σε συνεργασία με:

το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,

το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

συνδιοργάνωσαν το Συνέδριο

"1976-2011: 35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΛΩΣΣΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"

(Δίον Πιερίας, 4-6 Νοεμβρίου 2011)

Τα κείμενα των ομιλιών και των εισηγήσεων:

• Πανηγυρική Συνεδρία • Εισηγήσεις

Βιβλιογραφικές αναφορές μπορούν να γίνονται ως εξής:

Κουτσογιάννης, Δ., Νάκας, Α., Ντίνας, Κ., Παπαναστασίου, Γ. & Χατζησαββίδης, Σ. (επιμ.) 2012. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «35 χρόνια από τη Γλωσσοεκπαιδευτική Μεταρρύθμιση», βλ. http://www.ins.web.auth.gr/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=515&Itemid=168, ημερομηνία πρόσβασης ηη/μμ/εεεε