Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31

[Επιτροπή Έκδοσης Πρακτικών]

Πρόλογος

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 11.]


Προσκεκλημένος ομιλητής


Αλέξης Καλοκαιρινός

“Γλώσσα και ιδεολογία”: ιστορικοθεωρητικές προϋποθέσεις για μια συζήτηση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 15-50.]


Κυρίως συνέδριο


Αναστασία Αμπάτη

Η εκπαίδευση των αλλόγλωσσων μαθητών ενός διαπολιτισμικού σχολείου

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 53-65.]


Βενετσιάνα Αστάρα & Ευγενία Βασιλάκη

Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 66-75.]


Μιχάλης Γεωργιαφέντης, Γιώργος Κοτζόγλου & Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton

Η συμβολή της γλωσσολογικής έρευνας στη σχολική γραμματική: ζητήματα ανάλυσης της γλώσσας στη Γραμματική Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 76-88.]


Νικόλαος Γραίκος

Γλωσσικός γραμματισμός και επεξεργασία μαθητικών ερευνητικών δράσεων (μαθηματικά προβλήματα, περιβαλλοντικές και εθνογραφικές δράσεις)

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 89-101.]


Ιωάννης Γρηγοράκης

Μορφολογική επίγνωση και δεξιότητα αποκωδικοποίησης γραπτών λέξεων σε μαθητές της Α΄ και Β΄ Δημοτικού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 102-113.]


Costas Canakis

Teaching the Polysemous Connective kai to Balkan Learners of Modern Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 114-124.]


Thomai Dalpanagioti

Greek-English Lexicography: Constructive Criticism and Implications for Education

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 125-137.]


Lia Efstathiadi

Epistemic Modality Markers in L1 and L2 Discourse of Modern Greek: A Corpus-Based Study

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 138-156.]


Αγγελική Ευθυμίου, Άννα Ιορδανίδου, Ελένη Τσεβά & Ανδρέας Βενέδικτος Βασιλείου

Η διδακτική προσέγγιση των νεοελληνικών παράγωγων λέξεων: προτάσεις και προβληματισμοί

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 157-165.]


Zoe Gavriilidou

Profiling Greek Adult Dictionary Users

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 166-172.]


Σοφία Ζερδελή & Τριανταφυλλιά Σαραφίδου

Η υιοθέτηση της επικοινωνιακής προσέγγισης στη διδασκαλία του λεξιλογίου της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στη δευτεροβάθμια διαπολιτισμική εκπαίδευση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 173-184.]


Μαρία Ιακώβου & Αθανασία Κατσαλήρου

Στρατηγικές αποκρυπτογράφησης του λεξιλογίου της ελληνικής ως Γ2: η συμβολή της γραμματικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 185-197.]


Μαρία Καμηλάκη & Βασιλική Αφεντουλίδου

Hλεκτρονική εγγραμματοσύνη και γλωσσική ποικιλία: μια πολυμεσική πρόταση για τη διδακτική αξιοποίηση των λόγιων στοιχείων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 198-213.]


Σύλα Κλειδή, Μαρία Μπουζινέλου & Μαρίλη Δουζίνα

Βιβλίο ελληνικής Α΄ Λυκείου για το Eλληνοαλβανικό Aρσάκειο Kολέγιο Τιράνων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 214-223.]


Άννα Kοκκινίδου, Γεωργία Ματζουλά, Βικτωρία Παναγιωτίδου, Κατερίνα Πρανέντση, Κυριακή Σπανού & Κατερίνα Χατζησάββα

Το πρόγραμμα Diversonopoly: επιτραπέζιο παιχνίδι για τη διαπολιτισμική και γλωσσική εκπαίδευση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 224-236.]


Μαρίνα Κοκκινίδου

Λογοτεχνία και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένηςγλώσσας σε ενηλίκους

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 237-249.]


Δημήτρης Κουτσογιάννης

Εκπαιδευτικό συγκείμενο, σχολικός λόγος και γλωσσική εκπαίδευση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 250-264.]


Ιωάννα Κοψίδου & Άννα Μούτη

Αξιολογώντας την Επάρκεια Ελληνομάθειας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 265-277.]


Ευγενία Μαγουλά & Γεωργία Κατσούδα

Μορφολογική επίγνωση και ορθογραφία: η περίπτωση των ρημάτων σε -λλω

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 278-291.]


Χριστίνα Μαλιγκούδη

Στρατηγικές και πρακτικές αλβανικών οικογενειών ως προς τη γλωσσική κοινωνικοποίηση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 292-302.]


Ειρήνη Μανιού & Μαριάννα Κονδύλη

Γραμματική μεταφορά, τεχνικότητα και αφαίρεση στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού: τα παραδείγματα της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Φυσικής και της Ιστορίας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 303-316.]


Mαρίνα Ματθαιουδάκη, Ιωάννα Κίτσου & Δημήτρης Τζιμώκας

Η χρήση της ρηματικής όψης στη νέα ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα: πορίσματα εμπειρικής έρευνας από τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 317-328.]


Άγγελος Μπάνδας

Ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (CLIL): βασικές αρχές και πρόταση σχεδιασμού διδακτικού υλικού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 329-338.]


Σπυριδούλα Μπέλλα

Πραγματολογική επίγνωση στην ελληνική ως Γ2

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 339-350.]


Θεόδωρος Μωυσιάδης & Γεωργία Κατσούδα

Ο ρόλος της λαϊκής ετυμολογίας στη διδασκαλία της ορθογραφίας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 351-356.]


Katerina Nicolaidis, Panagiotis Andreou, Vassilis Bozonelos, Argyro Mavroudi, Dimitra Theodorou, Matina Tasioudi & Stavroula Tsiantoula

Cross-linguistic Influences in the Acquisition of the Phonetic/Phonological System of Greek as a Second/Foreign Language

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 357-376.]


Despina Papadopoulou, Spyridoula Varlokosta, Vassilis Spyropoulos,Hasan Kaili, Sophia Prokou & Anthi Revithiadou

The Acquisition of Verbal and Nominal Suffixes by Greek Learners of Turkish

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 377-392.]


Μαρία Παραδιά, Σωτήριος Γκλαβάς, Ναπολέων Σ. Μήτσης, Αθανάσιος Κυριαζής, Χάιδω Σαμαρά & Κωνσταντίνος Αγγελάκος

Aξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας: απόψεις και στάσεις των φιλολόγων και των μαθητών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 393-407.]


Antonio R. Revuelta Puigdollers

Causal Clauses in Spanish and Modern Greek and Subjunctive Licensing

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 408-419.]


Στάθης Σελίμης & Δήμητρα Κατή

Η κατανόηση της μεταφορικής σημασίας ρημάτων κίνησης: πειραματικά δεδομένα από ελληνόπουλα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 420-431.]


Μιχάλης Σετάτος

Γλωσσικό αίσθημα και κοινή νεοελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 432-454.]


Αρετή-Μαρία Σουγάρη & Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου

Κίνητρα και στάση των αλλόγλωσσων μαθητών σε διαπολιτισμικό γυμνάσιο κατά την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 455-471.]


Αναστασία Γ. Στάμου & Ελένη Γρίβα

Διερεύνηση στοιχείων προφορικότητας στα γραπτά κείμενα κύπριων μαθητών/τριών του Δημοτικού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 472-484.]


Αλέξανδρος Τάντος

Κειμενογλωσσολογικοί παράγοντες στη διδασκαλία του κλιτικού αναδιπλασιασμού της ελληνικής σε φυσικούς ομιλητές γερμανικών γλωσσών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 485-495.]


Στυλιανή Ν. Τσεσμελή & Δέσποινα Κουτσελάκη

Μεταγλωσσικοί παράγοντες στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας σύνθετων λέξεων από μαθητές Δημοτικού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 496-507.]


Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη

Γλώσσα και διαπραγμάτευση ταυτοτήτων μέσα στη σχολική τάξη

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 508-518.]


Αγγελική Τσόκογλου

Η διδασκαλία της Γραμματικής στη μητρική και την ξένη γλώσσα: πρώτη προσέγγιση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 519-529.]


Συμεών Τσολακίδης & Γαρύφαλλος Αναγνώστου

H συμβολή των στιλ διδασκαλίας της φυσικής αγωγής στην καλλιέργεια της εγγράμματης υποκειμενικότητας των μαθητών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 530-540.]


Marina Tzakosta, Chariklia Christianou & Fotini Kalisperaki

The Role of Morphophonological Perception in Learning the Orthographic System of Greek: Is There Anything That Needs to Change?

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 541-553.]


Βαλάντης Φυνδάνης & Fabiana Galiussi

Δίκτυα κανονικών και κατοπτρικών νευρώνων και γλωσσική διδασκαλία

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 554-564.]


Aσπασία Χατζηδάκη

Διδάσκοντας μέσω της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στις συμβατικές τάξεις: η φιλοσοφία του ΔΕΠΠΣ και οι πρακτικές των δασκάλων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 565-577.]


Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή

Γραμματισμός, διδασκαλία του γραπτού λόγου στο Δημοτικό και ο “κόσμος της Μπάρμπη”: δεδομένα από δύο κείμενα παιδιών της Στ΄ Δημοτικού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 578-590.]


Προσυνεδριακή ημερίδα


Σταυρούλα Αντωνοπούλου

Εγγράμματη υποκειμενικότητα και σχολικές εκδρομές: μια πρόταση αξιοποίησης των πολυήμερων εκδρομών στο πλαίσιο του γλωσσικού γραμματισμού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 593-603.]


Αναστασία Γκαϊνταρτζή

“Είναι πολύ καλό παιδί αλλά δεν μιλάει”: ‘αφανής’ διγλωσσία και γλωσσικές ιδεολογίες εκπαιδευτικών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 604-614.]


Σταματία Μιχαλοπούλου

Θεωρητικές και πειραματικές προσεγγίσεις στην κατάκτηση τρίτης γλώσσας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 615-625.]


Αναστάσιος Ξανθόπουλος

Αξιολόγηση των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των σχολικών εγχειριδίων νεοελληνικής γλώσσας του Δημοτικού: ερευνητικά προβλήματα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 626-636.]


Μαρία Παυλίδου

Η γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο: λόγοι και κειμενικά είδη στα τετράδια εργασιών των μαθητών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 637-648.]


Θωμαή Ρουσουλιώτη

Οι σύνθετες λεξικές μονάδες κατά τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 649-662.]


Παρασκευή Σαββίδου

Οι στερεότυπες εκφράσεις στη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2: προσδιορισμός της έννοιας του μαθησιακού φορτίου

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 663-673.]


Χριστίνα Τακούδα

Τάσεις και προτάσεις για τη διδασκαλία του ακαδημαϊκού λόγου σε ξενόγλωσσους φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31 (2011) σελ. 674-685.]