Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30

[Επιτροπή Έκδοσης Πρακτικών]

Πρόλογος

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 9.]


Προσκεκλημένοι ομιλητές


Χριστόφορος Χαραλαμπάκης

Το έργο του Μανόλη Τριανταφυλλίδη

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 13-31.]


Vit Bubenik

Hellenistic Koine in Contact with Latin and Semitic Languages during the Roman Period

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 32-54.]


Δήμητρα Θεοφανοπούλου-Κοντού

Η χρήση της γλώσσας, τα λάθη της και ο ρόλος του γραμματικού συστήματος

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 55-76.]


Κυρίως συνέδριο


Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Madeleine Voga

Ο συμβολικός χαρακτήρας γραμμάτων της νέας ελληνικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 79-97.]


Ιωάννα Αντωνίου-Κρητικού, Μαρία Γιάγκου, Βίκυ Κάντζου & Σπυριδούλα Σταμούλη

Ο μαθητής ως ερευνητής: αξιοποίηση σωμάτων κειμένων στη γλωσσική διδασκαλία

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 98-111.]


Αργύρης Αρχάκης & Βίλλυ Τσάκωνα

Προσεγγίζοντας τον κριτικό γραμματισμό μέσα από το πρίσμα της αφήγησης

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 112-122.]


Γιάννης Βελούδης

‘Μιλώ τη γλώσσα μου’ / ‘Μιλώ για τη γλώσσα μου’

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 123-136.]


Svetlana Berikashvili

Διδάσκοντας την αρχαία ελληνική γλωσσολογική σκέψη με τη μέθοδο της νοητικής χαρτογράφησης

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 137-148.]


Σταυρούλα Βογιατζή & Φρύνη Κακογιάννη-Ντόα

Το ηλεκτρονικό λεξικό των επιρρημάτων της νέας ελληνικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 149-161.]


Λένα Γιαλαμπούκη

Μεταφέροντας τον λόγο τρίτων: ενδείκτες αναπαράστασης λόγου στον τηλεοπτικό ειδησεογραφικό λόγο

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 162-174.]


Γεώργιος Κ. Γιαννάκης

Ινδοευρωπαϊκές συγγένειες των πατρωνυμικών σε -ίδης της αρχαίας ελληνικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 175-187.]


Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου

Γλωσσολογική θεωρία και ελληνικό γλωσσικό ζήτημα: η περίπτωση του Μανόλη Τριανταφυλλίδη

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 188-198.]


Νατάσα Γιοβάνοβ

Κλιτική μορφολογία και σειρά λέξεων στην πρόταση: δεδομένα από τον αγραμματισμό στην ελληνική γλώσσα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 199-207.]


Ioannis Fykias & Konstantinos Sampanis

Some Remarks on the Diachronic Syntax of ἵνα, ὅτι and the Finite Complement Clauses of Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 208-218.]


José Luis García Ramón

On the Genetic Classification of the Ancient Greek Dialects: Comparative Reconstruction versus Hypercriticismand Atomism at Work

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 219-236.]


Katherine Hodgson

Morphological Evidence for the Origins of a Pontic Greek Community in Armenia

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 237-248.]


Μαρία Θεοδωροπούλου

Αναλογικότητα και αναφορά στην εμφάνιση των πρώτων λέξεων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 249-260.]


Κώστας Κανάκης

Ελλάς–Τουρκία διγλωσσία; Γλωσσικός τουρκισμός και δημοτικισμός

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 261-274.]


Χαρίκλεια Καπελλίδη

Προσεγγίζοντας την υποκειμενικότητα στη γλώσσα από μια κοινωνιολογική οπτική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 275-288.]


Ελένη Καραντζόλα & Αναστάσιος Παπαϊωάννου

Ορθογραφικά ανώνυμων και επώνυμων κειμένων (16ος–17ος αι.)

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 289-302.]


Χρήστος Καρβούνης

Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: συγκρίσεις, απολογισμός και προοπτικές με γνώμονα τη νέα ελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 303-313.]


Ευγενία Κλείδωνα

Οι αυτοπαθητικές αντωνυμίες σε αρχαίες ελληνικές επιγραφές

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 314-328.]


Ειρήνη Κόντα

Η παραγωγική μορφολογία στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: ενδείξεις από παιδιά με μητρική γλώσσα την τουρκική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 329-342.]


Δημήτρης Κουτσογιάννης

Προς μια γραμματική του παιδαγωγικού λόγου

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 343-357.]


Δώρης Κ. Κυριαζής

Τουρκικά λεξιλογικά δάνεια στην κοινή νεοελληνική και την κοινή αλβανική: μια συγκριτική προσέγγιση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 358-371.]


Νίκος Λιόσης

Η γραμματικοποίηση στις περιφραστικές δομές μέλλοντα της τσακωνικής: ιστορικές και κοινωνιογλωσσικές παρατηρήσεις

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 372-384.]


Aggeliki Malikouti-Drachman & Gaberell Drachman

Metathesis or Epenthesis in Samothraki Greek?

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 385-397.]


Σπύρος Α. Μοσχονάς

Αφηγηματικά σχήματα στο έργο του Μανόλη Τριανταφυλλίδη

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 398-410.]


Ελένη Μπουτουλούση

Πολυτροπικότητα και πολυγραμματισμοί σε σεμινάρια γλωσσολογίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: το παράδειγμα της επιχειρηματολογίας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 411-421.]


Θεόδωρος Μωυσιάδης & Γεωργία Κατσούδα

Όψεις του μεσοπαθητικού παρατατικού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 422-435.]


Θανάσης Νάκας, Ευγενία Μαγουλά & Αφροδίτη Καποθανάση

Η ομοηχία στη νέα ελληνική: ορολογία και τυπολογία

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 436-449.]


Καλομοίρα Νικολού

Προσωδιακή οργάνωση των αρκτικόλεξων της ελληνικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 450-463.]


Νικόλαος Παντελίδης

Μαρτυρίες για τη διαχρονία των νεοελληνικών διαλέκτων: η περίπτωση της Πελοποννήσου

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 464-476.]


Αγγελική Παπαγγελή & Θεόδωρος Μαρίνης

Επεξεργασία δομικά αμφίσημων προτάσεων στην ελληνική ως Γ1 και ως Γ2

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 477-486.]


Δέσποινα Παπαδοπούλου, Ksenija Zmijanjac & Ελένη Αγαθοπούλου

Απόκτηση της συμφωνίας ουσιαστικού–επιθέτου στην ελληνική ως Γ2: συγκριτική μελέτη δύο διδακτικών παρεμβάσεων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 487-502.]


Evangelos Petrounias

Internationalisms Based on Ancient Greek Lexical Elements: A (Slippery) Bridge to Modern Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 503-515.]


Αγγελική Ράλλη & Ελεονώρα Δημελά

Η πορεία προς την προθηματοποίηση: διαχρονικά δεδομένα από την ελληνική και τη διαλεκτική της ποικιλία

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 516-528.]


Άννα Ρούσσου & Αναστάσιος Τσαγγαλίδης

Περιγραφικές, θεωρητικές και ρυθμιστικές αναντιστοιχίες

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 529-540.]


Μιχάλης Σετάτος

Κρυφοί κανόνες στην κοινή νεοελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 541-559.]


Ειρήνη Σεχίδου

Ελληνικές συνθηματικές ποικιλίες με στοιχεία από τη ρομανί

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 560-573.]


Βασίλειος Σπυρόπουλος & Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton

Φαινόμενα ανύψωσης στην ελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 574-588.]


Marina Tzakosta

External and Internal Factors Affecting Compound Formation in L2: The Case of Dutch Learners of Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 589-601.]


Δημήτρης Τζιμώκας

Ηλεκτρονικό σώμα κειμένων εκμάθησης της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: προς ένα ερευνητικό και διδακτικό εργαλείο

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 602-616.]


Σταυρούλα Τσιπλάκου & Ξένια Χατζηιωάννου

Η διδασκαλία της γλωσσικής ποικιλότητας: μια διδακτική παρέμβαση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 617-629.]


Συμεών Τσολακίδης & Δήμητρα Μελισσαροπούλου

H διαχρονική εξέλιξη των στερητικών μεταρηματικών σχηματισμών σε -τος στη μεσαιωνική και νέα ελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 630-642.]


Παναγιώτης Φίλος

Τυπολογικές παρατηρήσεις στα δάνεια της ελληνικής (αρχαίας και νεότερης)

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 643-654.]


Βασιλική Φούφη

Αυτόματη αναγνώριση πολυλεκτικών σύνθετων μονάδων σε κείμενα της νέας ελληνικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 655-664.]


Ειρήνη Χατζηλουκά-Μαυρή & Άννα Ιορδανίδου

Η κειμενοκεντρική διάσταση της διδασκαλίας της γραμματικής στο δημοτικό: προτάσεις και προβληματισμοί

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 665-677.]


Σωφρόνης Χατζησαββίδης

(Ξανα)γράφοντας σήμερα μια σχολική γραμματική με βάση τη Νεοελληνική γραμματική (της δημοτικής) του Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1941)

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30 (2010) σελ. 678-689.]