Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
(STUDIES IN GREEK LINGUISTICS)

Πρακτικά των Ετήσιων Συναντήσεων Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Το περιοδικό Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα (Studies in Greek Linguistics) περιλαμβάνει τις ανακοινώσεις των Ετήσιων Συναντήσεων Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι συναντήσεις αυτές ξεκίνησαν το 1980, και τα Πρακτικά τους εκδίδονται από τη 2η Συνάντηση, αυτή του 1981.

Στην πραγματικότητα, ο τίτλος «Ετήσια Συνάντηση» κρύβει ένα διεθνές συνέδριο με αντικείμενο την ελληνική γλώσσα, το αρχαιότερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών και το μεγαλύτερο συνέδριο για την ελληνική γλώσσα στον ελλαδικό χώρο. Έχει δώσει ως τώρα βήμα σε πληθώρα νέων ερευνητών και έχει φιλοξενήσει καταξιωμένους διεθνώς επιστήμονες. Η έκδοση των Πρακτικών του έχει συμβάλει στην ευρύτερη διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, καθιστώντας την αντικείμενο γλωσσολογικής έρευνας και από ξένους γλωσσολόγους.

Από την 27η Συνάντηση Εργασίας τα Πρακτικά εκδίδονται από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και είναι πλέον διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή:

• Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 27

• Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 28

• Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 29

• Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 30

• Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 31

• Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 32

• Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 33

• Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 34

• Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 35

• Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 36

• Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 37

• Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 38