Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29

[Επιτροπή Έκδοσης Πρακτικών]

Πρόλογος

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 11.]


Προσκεκλημένοι ομιλητές


Αγγελική Μαλικούτη-Drachman

Στο Μεταίχμιο Προσωδίας και Μορφολογίας. Μαρτυρίες της Ελληνικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 15-41.]


Jerry Sadock

Problems with RHO: Obligatory Coreference in Automodular Grammar

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 42-57.]


Κυρίως συνέδριο


Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

Το Επίθημα -ίσι(ος) στη Νέα Ελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 58-73.]


Γιάννης Βελούδης

-άρ(ω): Tα Γλωσσ(ολογ)ικά Παρεπόμενα ενός Δανεισμού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 74-85.]


Gaberell Drachman

Οn the Holes in the Compositionality Hypothesis

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 86-96.]


Δήμητρα Μελισσαροπούλου & Αγγελική Ράλλη

Συνδυαστικότητα των Παραγωγικών Επιθημάτων στη Νέα Ελληνική: Μια Πρώτη Προσέγγιση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 97-107.]


Vassilios Spyropoulos & Anthi Revithiadou

The Morphology of Past in Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 108-122.]


Doug Arnold & Evita Linardaki

Fragment Generality in a Typed Feature Grammar for Data Oriented Parsing

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 125-135.]


Γιώργος Κοτζόλου

Εξαγωγή από Προτασιακά Υποκείμενα και Θεωρία των Φάσεων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 136-150.]


Marika Lekakou & Kriszta Szendrői

Close Apposition with and without Noun Ellipsis: An Analysis of Greek Polydefinites

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 151-166.]


Παναγιώτα Σαμιώτη

H Δομή των Ρηματικών Επιθέτων που Δηλώνουν Δυνατότητα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 167-182.]


Μιχάλης Σετάτος

Περιγραφή και Ερμηνεία: Οι Προκλιτικές Προσωπικές Αντωνυμίες με Ρήματα της Κοινής Νεοελληνικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 183-192.]


Melita Stavrou & Ianthi Tsimpli

Definite Agreement in Complex Noun Phrases

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 193-206.]


Anna Piata

Metaphorical Patterns of Time Conceptualisation: Experiential Motivations and Contextual Constraints

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 209-220.]


Αθηνά Σιούπη

O Επιρρηματικός Προσδιορισμός Διάρκειας σε Χ ώρα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 221-235.]


Μαρία Τζεβελέκου

Οι Όψεις των Καταστάσεων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 236-247.]


Λένα Γιαλαμπούκη

Λειτουργίες της Αναπαράστασης του Λόγου στον Δημοσιογραφικό Λόγο: Μια Κριτική Προσέγγιση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 251-268.]


Αθανάσιος Γιάνναρης

Περιφράσεις και Γλωσσικές Επαφές στην Ελληνιστική Κοινή

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 269-280.]


Κωνσταντίνος Κακαρίκος

Eπανεξέταση της Διάκρισης των Σημασιολογικών και Συντακτικών Πτώσεων μέσα από τα Δεδομένα της Αρχαίας Ελληνικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 281-295.]


Kateřina Loudová

Discourse Markers in Early Byzantine Narrative Prose

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 296-312.]


Vit Bubenik

The Persistence of Dialect and the Diffusion of Koine

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 315-324.]


Ευαγγελία Θωμαδάκη & Χριστίνα Μάρκου

Συγκριτική Τυπολογική Ανάλυση του Παραδείγματος της Προστακτικής της Ελληνικής και της Βουλγαρικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 325-337.]


Μαγδαληνή Κ. Κωνσταντινίδου

Διαλεκτικά Μικράς Ασίας: Γενικοί Φωνητικοί και Μορφοσυντακτικοί Χαρακτήρες του Νεοελληνικού Γλωσσικού Ιδιώματος της Κίου Βιθυνίας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 338-354.]


Dimitris Michelioudakis & Ioanna Sitaridou

The Ethic Dative in Modern Greek and Romance

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 355-370.]


Anna Roussou

Complementizers in the Greek Dialects

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 371-384.]


Nina Topintzi & Marc van Oostendorp

Palatalization and Centralization in Samothraki Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 385-399.]


Σταυρούλα Τσιπλάκου

Εναλλαγή και Μείξη Κωδίκων σε Συνθήκες Γλωσσικής Επαφής: Η Περίπτωση της Σύγχρονης Κυπριακής Διαλέκτου

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 400-412.]


Συμεών Τσολακίδης

Αντιγεγονοτικές Περιφράσεις με το ήθελα να στις Νεοελληνικές Διαλέκτους

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 413-427.]


Evangelia Asproudi

Long-Distance Movement: Comprehension of Questions in Early L1 Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 431-446.]


Stella Gryllia

Post-Focus Sequences are not Always Flat in Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 447-464.]


Βίκυ Κάντζου

Η Χρονική Οργάνωση του Αφηγηματικού Λόγου στην Ανάπτυξη της Πρώτης Γλώσσας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 465-477.]


Ioanna Kappa

On the Acquisition of Liquids in Modern Greek: A Developmental Account

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 478-485.]


Αλεξάνδρα Καρούσου, Δήμητρα Κατή & Χρυσούλα Σταμπουλιάδου

Η Φωνοπροσωδιακή Μορφή των Εκφωνημάτων κατά τη Μετάβαση από την Προλεκτική στη Λεκτική Επικοινωνία: Αναπτυξιακή και Διαγλωσσική Προσέγγιση

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 486-499.]


Σπυριδούλα Μπέλλα

Πραγματολογική Ικανότητα στην Ελληνική ως Γ2: Αρνήσεις Προσκλήσεων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 500-512.]


Σπυριδούλα Σταμούλη

Η Ανάπτυξη της Ικανότητας Εισαγωγής Νέων Οντοτήτων στον Αφηγηματικό Λόγο στην Ελληνική ως Γ1

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 513-526.]


Eleni Staraki

Turkish Loanwords in Modern Greek: A Psycholinguistic Approach

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 527-540.]


Eleni Tsiartsioni

A PVI Analysis of Greek Speech Rhythm Among Children, Teenagers and Adults

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 541-552.]


Marina Tzakosta & Jeroen Vis

Perception and Production Asymmetries in Greek: Evidence from the Phonological Representation of CC Clusters in Child and Adult Speech

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 553-565.]


Bαλάντης Φυνδάνης

Χρόνος, Συμφωνία και Όψη στον Ελληνικό Αγραμματισμό

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 566-577.]


Katerina Nicolaidis, Panos Andreou, Vasilis Bozonelos, Sofia Konstantinidou, Konstantinos Koutsandreas, Argyro Mavroudi, Matina Tasioudi, Dimitra Theodorou & Stavroula Tsiantoula

Τhe Teaching of Pronunciation to Learners of Greek as a Foreign or Second Language: Principles for the Design of a Pronunciation Book

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 581-594.]


Άννα Παπαρίζου & Χρήστος Παπαρίζος

Ψυχογλωσσολογικές Προϋποθέσεις Καθορισμού της Σειράς Εισαγωγής των Ειδών του Λόγου στη Γλωσσική Διδασκαλία

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 595-604.]


Στέλλα Μαρκαντωνάτου & Μαρία Αλεξοπούλου

Χρήση Οντολογιών στην Ανάπτυξη Εννοιολογικά Οργανωμένων Λεξικών

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 607-619.]


Αγγελική Φωτοπούλου, Μαρία Ζουράρη, Μαριάννα Μίνη & Γιώργος Γιαννόπουλος

Αυτόματη Αναγνώριση και Εξαγωγή Πολυλεκτικών Ονοματικών Εκφράσεων από Σώματα Κειμένων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29 (2009) σελ. 620-633.]