Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27

[Επιτροπή Έκδοσης Πρακτικών]

Πρόλογος

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 9.]


[Α. Ρεγκάκος, Σ. Τσοχατζίδης, B. Joseph, Δ. Θεοφανοπούλου-Κοντού, Ει. Φιλιππάκη-Warburton]

Προσφωνήσεις

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 11-22.]


Προσκεκλημένος ομιλητής


Bernard Comrie

Areal Typology and the World Atlas of Language Structures

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 23-40.]


Κυρίως συνέδριο


Héctor Campos

“Agree” and “move FF” in Greek Aromanian

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 41-51.]


Chariton Charitonidis

Towards a Typological Classification of Modern Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 52-64.]


Γεώργιος K. Γιαννάκης

Iνδοευρωπαϊκή μεταφορά

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 65-77.]


Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου

H ανάδυση του οριστικού άρθρου στην ελληνική και την ιταλική: συγκριτική μελέτη

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 78-89.]


Evangelia Daskalaki

Free Relatives in Greek: Deriving External Case Matching

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 90-103.]


Ra­úl Domínguez Casado

SEG XLVIII 1067, δίφθογγος ή δεύτερη αναπληρωματική έκταση στη θηραϊκή διάλεκτο;

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 104-114.]


Gaberell Drachman & Angeliki Malikouti-Drachman

Concrete vs. Abstract Explanations in Phonology

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 115-126.]


Georges Drettas

Le Corpus judéo-grec et l’étude des vernaculaires médiévaux du grec

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 127-135.]


Stella Gryllia & Marika Lekakou

Clefts in Cypriot Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 136-148.]


Αλέξης Καλοκαιρινός

H πυκνότητα και η μονάδα: αναγνώσεις του Tάσου Xριστίδη

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 149-158.]


Μαρία Καραλή

Yποκειμενικότητα και μέση φωνή

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 159-170.]


Αλεξάνδρα Καρούσου

H σχέση των φωνητικών παραγώγων της προλεκτικής περιόδου με την ανάδυση των πρώτων λέξεων στα παιδιά

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 171-184.]


Ζ. Κ. Κουβάτσου, Ρ. Πήτα, Β. Κ. Κιμισκίδης, Ε. Λαζαρίδου, Δ. Α. Κάζης, Σ. Παπαγιαννόπουλος & Α. Κάζης

Σημασιολογική αμφισημία στην επιληψία

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 185-197.]


Δώρης K. Kυριαζής

H σχέση του ελληνικού γλωσσικού ιδιώματος της Xιμάρας με τα άλλα νεοελληνικά ιδιώματα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 198-209.]


Nικόλαος Λαβίδας

Mηχανισμοί παραγωγής μεταβατικών εναλλαγών στη διαχρονία της ελληνικής

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 210-223.]


Io Manolessou & Geoffrey Horrocks

The Development of the Definite Article in Greek

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 224-236.]


Mαριάννα Mαργαρίτη-Pόγκα

O σχηματισμός των ανδρωνυμικών στις νεοελληνικές διαλέκτους

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 237-250.]


Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Γραμματικοποίηση και γλωσσική ποικιλία: ο μέλλοντας στην εποχή της Kρητικής “Aναγέννησης” (16ος–17ος αι.)

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 251-263.]


Σοφία Μαρμαρίδου

Eννοιολογική μεταφορά και πολιτισμικά μοντέλα: η περίπτωση του ψυχικού πόνου στην ελληνική

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 264-276.]


Julián Méndez Dosuna

Παρατηρήσεις στις νέες μαντειακές πινακίδες της Δωδώνης

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 277-285.]


Αμαλία Μόζερ

Άποψη, χρόνος και ιστορία

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 286-299.]


Ελένη Μότσιου

Όψεις της μη κυριολεξίας στη γλώσσα και τη σκέψη του παιδιού

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 300-308.]


Κική Νικηφορίδου & Δήμητρα Κατή

Aπροσδιόριστες γραμματικές δομές: προεκτάσεις για τη θεωρητική περιγραφή και αναπτυξιακή μελέτη των αναφορικών προτάσεων

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 309-321.]


Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος & Aναστάσιος Tσαγγαλίδης

H ρηματική άποψη στην ελληνική και οι σχέσεις E, R, S

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 322-336.]


Νίκος Παντελίδης

Kοινή δημοτική: παρατηρήσεις στη διαδικασία διαμόρφωσής της

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 337-347.]


Eυάγγελος Β. Πετρούνιας

Nεοκαθαρεύουσα και εξαγγλισμός της ελληνικής: γραμματικό σύστημα

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 348-360.]


Αγγελική Ράλλη, Δήμητρα Μελισσαροπούλου & Συμεών Tσολακίδης

O παρακείμενος στη νέα ελληνική και στις διαλέκτους: παρατηρήσεις για τη μορφή και την εξέλιξή του

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 361-372.]


Mιχάλης Σετάτος

Aδυναμίες και μειονεκτήματα της γλώσσας

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 373-386.]


Eιρήνη Σεχίδου

Tυπολογία και γλωσσική επαφή: η επίδραση της ελληνικής στο προθετικό σύστημα της ρομανί

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 387-396.]


Λουκάς Δ. Τσιτσιπής

Γλωσσική εθνογραφία, γλωσσική ανθρωπολογία και υβριδιακές διακλαδικές προσεγγίσεις

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 397-401.]


Jeroen Vis

H αποφυγή του *re στην αττική διάλεκτο: μια περίπτωση “φωνολογικής συνωμοσίας”

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 402-413.]


Στρογγυλή τράπεζα


H διεπιστημονικότητα στη σκέψη του A.-Φ. Xριστίδη

[Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 27 (2007) σελ. 415-439.]