Έργα δημοσιευμένα στα Άπαντα

Το πρώτο έργο που ανέλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου, αμέσως μετά τη σύσταση του Ιδρύματος το 1959, ήταν η δημοσίευση των Απάντων του Μ. Τριανταφυλλίδη. Ο ίδιος ο διαθέτης αναφέρει σχετικά στη διαθήκη του: "Ορίζω πως η έκδοση των Απάντων μου θα είναι η πρώτη εργασία που θα εκτελέσει το Δ. Συμβούλιο του Ινστιτούτου, φροντίζοντας, είμαι βέβαιος, να παρουσιάσει το έργο μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο."

Τα Άπαντα του Μ. Τριανταφυλλίδη εκδόθηκαν από το 1960 ως το 1969 σε εννέα τόμους (οκτώ τόμους με εργασίες και έναν με το Ευρετήριο), και σε αυτούς συμπεριλήφθηκαν, σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη, όλα τα έργα του, μεγάλα και μικρά, που βρίσκονταν σκορπισμένα σε πολλά βιβλία, φυλλάδια και περιοδικά.

Οι περισσότεροι τόμοι των Απάντων εξακολουθούν σήμερα να είναι διαθέσιμοι σε έντυπη μορφή, κρίθηκε όμως σκόπιμο το σύνολο σχεδόν των εργασιών του Μ. Τριανταφυλλίδη που περιέχεται σε αυτούς να διατίθεται και σε μορφή αρχείων pdf στο διαδίκτυο, ώστε όλο το αναγνωστικό κοινό που επιθυμεί να γνωρίσει το έργο του ιδρυτή του Ινστιτούτου να έχει δωρεάν πρόσβαση σε αυτό.

Άπαντα, 1ος τόμος

Άπαντα, 2ος τόμος

Άπαντα, 3ος τόμος

Άπαντα, 4ος τόμος

Άπαντα, 5ος τόμος

Άπαντα, 6ος τόμος

Άπαντα, 7ος τόμος

Άπαντα, 8ος τόμος

Άπαντα, Γενικό Ευρετήριο