Papers

Αναγνωστάκη, Εύ. – Κούλαλη, Ε. – Νικολάου, Γ. – Σταυριανάκη, Αικ.

Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: ανάγκη για μια νέα μεταρρύθμιση;


 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά.

Η επίδραση της γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1976 στη νεοελληνική λεξικογραφία


 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά. – Ιορδανίδου, Ά. – Ζάγκα, Ε. – Σπαντιδάκης, Ι. – Τάντος, Α.

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα: τότε και τώρα


 Ανδρέου, Π. – Μαυρουδή, Α.

Η τονική μεταρρύθμιση του 1982: σύγχρονοι προβληματισμοί


 Αννοπούλου, Ε.

Oι εκφράσεις του τρόπου και η αξιοποίησή τους στα σχολικά εγχειρίδια


 Βεκρής, Ε.

Η περιπέτεια της ανάγνωσης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο από την αναμόρφωση του 1984 έως σήμερα


 Βορβή, Ι. – Δανιηλίδου, Ευ.

Ιστορική ανασκόπηση των ποιοτικών αλλαγών στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας ως προς την παραγωγή γραπτού λόγου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 ως σήμερα


 Γραίκος, Ν.

Λογοτεχνικός λόγος και πολυτροπικό νόημα στο πλαίσιο της γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1976. Το παράδειγμα της εικονογράφησης των "Ανθολογίων για τα παιδιά του Δημοτικού" (1974-1975)


 Καλεράντε, Ευ. – Χάρης, Κ.

Εκπαιδευτική πολιτική 1974-1976: Η δημοτική γλώσσα στα Αναλυτικά Προγράμματα της Α΄ και Β΄ Δημοτικού


 Κατσιμαλή, Γ.

Υποδεχόμενοι του αλλόγλωσσους μαθητές στην Ελλάδα: θεσμοθέτηση και λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής


 Κατσούδα, Γ.

Οι σύγχρονες ν.ε. γραμματικές: πρακτικά προβλήματα και προοπτικές


 Κονσούλη, Ε.

Αναλυτικά Προγράμματα και Προγράμματα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας των τελευταίων τριανταπέντε χρόνων για το Δημοτικό Σχολείο: Δείκτες μετάβασης από τον δομισμό στην επικοινωνιακή προσέγγιση και την αξιοποίηση σύγχρονων θεωριών διδασκαλίας του γραμματισμού


 Κοντούλα, Ου.

Από την ομάδα των πρώιμων αποδεκτών της γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964 στους  «βραδυπορούντες» του 1976


 Κουτσογιάννης, Δ.

Προς μια νέα (γλωσσο)εκπαιδευτική μεταρρύμθιση


 Μακρή-Τσιλιπάκου, Μ.

Λόγια βάσανα


 Μαργαρώνη, Μ.

Ο νόμος 4027/2011 για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό: ζητήματα γλωσσικής ιδεολογίας και εκπαιδευτικής πολιτικής


 Μελικίδου, Β.-Ε.

Ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης και η διδασκαλία της νέας ελληνικής


 Μήτσης, Ν. – Παραδιά, Μ.

Η ιστορική καμπή του 1976 ως αφετηρία εξελίξεων στο γλωσσικό μάθημα: Από την κυριαρχία της γραμματικής στη σταδιακή ανάδειξη του λεξιλογικού τομέα


 Μούσιου-Μυλωνά, Ό.

Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή στην ελληνική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο) κατά την περίοδο 1976-2011: Από τον παραδοσιακό αλφαβητισμό στην ανάδυση του γραμματισμού


 Μπασλής, Γ.

Γλωσσική μεταρρύθμιση του 1976: προσπάθειες υλοποίησης, αντίδραση, λοξοδρόμησή της


 Μπέτσας, Ι. – Αμαραντίδου, Κ.

Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση της περιόδου 1917-1920. Μέθοδοι, προτεραιότητες και αποτελέσματα


 Ντίνας, Κ. – Βαδάση, Κ.

Γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 και επίσημη σχολική γραμματική


 Ξανθόπουλος, A. – Ντίνας, Κ.

«Νεοελληνική γραμματική» του Μ. Τριανταφυλλίδη και «Νεοελληνική γραμματική» του Χ. Τσολάκη: Δύο βιβλία, δύο γραμματικές;


 Οικονομάκου, Μ.

Από την παραδοσιακή γραμματική στην επικοινωνιακή προσέγγιση: η περίπτωση των επιρρηματικών της ελληνικής


 Παναρέτου, Ε.

Αποτελέσματα της γλωσσικής μεταρρύθμισης του 1976 στον θεσμικό λόγο: κριτική ανάλυση-προτάσεις βελτίωσης


 Παπαναστασίου, Γ.

Προς ποια κατεύθυνση θα μπορούσε να κινηθεί μια νέα ορθογραφική μεταρρύθμιση;


 Σακελλαρίου, Α.

Η νεωτερικότητα των Λεξιλογικών Ασκήσεων του Μανόλη Τριανταφυλλίδη


 Συμεωνίδης, Β.

Α. Β. Μουμτζάκης: η δράση και το έργο του κατά την πρώτη δεκαετία της μεταρρύθμισης


 Τεντολούρης, Φ.

Από την τεχνητή διγλωσσία στην «τεχνητή μονογλωσσία»: ο Παιδαγωγικός γλωσσοδιδακτικός Λόγος της Νέοελληνικής Γλώσσας (δημοτικής) στην Α/θμια Εκπαίδευση μεταξύ 1982-2006


 Τσαγγαλίδης, Α.

«Μακάριοι οι ανυπότακτοι»: η αριθμητική των ΝΕ εγκλίσεων 1976-2011


 Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Ν. – Λυγούρα, Α. – Σακατζής, Δ.

Οι παρατηρούμενες αλλαγές στους συμβολισμούς της δημοτικής γλώσσας μετά το 1976


 Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Ν. – Λυγούρα, Α. – Σακατζής, Δ.

Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός ως μέσο ριζικής μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος και καθολικής κοινωνικής ανάπλασης, στην Ελλάδα του αστικού εκσυγχρονισμού και του μεσοπολέμου


 Τσολακίδης, Σ.

Διδιαλεκτισμός και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Κύπρο: όψεις του μικροπολιτισμικού και μακροπολιτισμικού συγκείμενου


 Τύμπα, Ευ.

Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Α΄ Δημοτικού


 Φουντοπούλου, Μ.-Ζ.

1976-2011: παράμετροι βοηθητικές της παρουσίας του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση στα προγράμματα σπουδών του Γυμνασίου. Όρια και προοπτικές


 Χαραλάμπους, Δ. – Μπέτσας, Γ.

Η προσχώρηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στη «γλώσσα των καπεταναίων και των συνοδοιπόρων των»: όροι και όρια


 Χατζηπαναγιωτίδη, Ά. – Αβραμίδου, Β.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα διδασκαλίας της γλώσσας ως δεύτερης/ξένης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αδήριτη ανάγκη στο σύγχρονο σχολείο


 Χατζησαββίδης, Σ.

Οι μεταμορφώσεις της Γραμματικής της Μεταρρύθμισης: παρουσίαση των μορφών της Νεοελληνικής Γραμματικής (της δημοτικής) του Μ. Τριανταφυλλίδη


• Front page • Opening ceremony