Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας: το ελληνικό παράδειγμα [The discourse of mass communicaton: The Greek paradigm]

POLITIS O_LOGOS

P. Politis (ed.)

ISBN 978-960-231-126-4

Edition: 2008

Pages: 632

Price:37,10€33,39€Order

This collective work aspires to fill major gaps in the study of contemporary Greek journalism and advertising. The nineteen contributions to the volume seek to investigate the situational, cultural and ideological context, the organizational models, the discourse strategies and the style of a great number of discourse types of print and television journalism.

In some cases, analysis focuses not so much on the discourse type, but on the linguistic representation of phenomena closely linked to the discourse of the mass media, such as language ideologies, the use of sources or the utilization of the Internet as a new channel of communication and information. Moreover, the linguistic particularities and discourse types of advertising are also examined. Finally, the identity of the ‘Greek paradigm’ is more than adequately illuminated: its inevitable alignment with professional practices of the metropolitan West – more recently, with the ‘universality’ of the worldwide web as well – but also its national and cultural specificity.

P. Politis, the volume's editor, is associate professor at the School of Journalism and Mass Media Studies, Aristotle University of Thessaloniki.

Full title Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας: το ελληνικό παράδειγμα [The discourse of mass communicaton: The Greek paradigm]
Author P. Politis (ed.)
Editing / Translation  
Edition 2008
ISBN 978-960-231-126-4
Series
Pages 632
Size 17x24
Weight 1,178
Binding Paperback
Sample