Διημερίδα "Η ελληνική γλώσσα στην προφορική επικοινωνία"

18-19 Σεπτεμβρίου 2014
Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Γλωσσική διεπίδραση και Ανάλυση Συνομιλίας, το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών διοργάνωσε διημερίδα με θέμα "Η ελληνική γλώσσα στην προφορική επικοινωνία" στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2014.

Στη διημερίδα παρουσιάστηκαν 21 ανακοινώσεις, στις οποίες εξετάστηκαν κοινωνιογλωσσολογικές και πραγματολογικές όψεις της ελληνικής γλώσσας, εστιάζοντας στη χρήση της στην επικοινωνία και, πιο συγκεκριμένα, στον φυσικό προφορικό λόγο σε καθημερινές ή και περισσότερο θεσμικές περιστάσεις. Επίσης, διοργανώθηκε στρογγυλό τραπέζι με θέμα "Corpora Προφορικού Λόγου της Ελληνικής Γλώσσας".

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Περιλήψεις