Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Επιστημονικά υπεύθυνος:
Παναγιώτης Ανδρέου (υποψήφιος διδάκτωρ), επιστημονικός συνεργάτης

Ερευνητική ομάδα:
Δρ. Νίκος Αμβράζης, εξωτερικός συνεργάτης
Ελένη Κούλαλη, εξωτερική συνεργάτρια
Δρ. Χριστίνα Μαλιγκούδη, εξωτερική συνεργάτρια
Αργυρώ Μαυρουδή, εξωτερική συνεργάτρια
Δρ. Ειρήνη Σεχίδου, εξωτερική συνεργάτρια

Το έμπρακτο ενδιαφέρον του Ινστιτούτου για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας ξεκίνησε το 1973 με την έκδοση του βιβλίου Τα νέα ελληνικά για ξένους, και συνέχισε αμείωτο τις επόμενες δεκαετίες, έχοντας ως αποτέλεσμα την έκδοση μιας πλήρους σειράς εγχειριδίων. Το πιο πρόσφατο βιβλίο αυτής της σειράς κυκλοφόρησε το 2013. Πρόκειται για το Ορίστε! Βιβλίο δραστηριοτήτων, συνταγμένο από μέλη του Διδακτικού προσωπικού του Σχολείου Νέας Ελληνικής του Α.Π.Θ.

Επίσης, από το 2008 ως σήμερα το Ινστιτούτο συνεργάζεται με το Γραφείο Παιδείας Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, συμβάλλοντας στην προετοιμασία της ετήσιας Εξέτασης της Νεοελληνικής Γλώσσας (επιπέδου Checkpoint Β), και έχοντας ετοιμάσει δύο Προγράμματα Σπουδών για το Α´ και το Β´ Επίπεδο Ελληνομάθειας, βάσει των προδιαγραφών των εκπαιδευτικών αρχών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για την εκμάθηση ξένων γλωσσών (New York State Department of Education Syllabus: Modern Languages for Communication).

Ανανεώνοντας το ενδιαφέρον του για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, το Ινστιτούτο έχει συγκροτήσει ομάδα που ασχολείται με την παραγωγή νέου εκπαιδευτικού υλικού, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις σύγχρονες αντιλήψεις για την εκμάθηση των γλωσσών.