Αναρτήσεις, Προκηρύξεις κτλ.

Εκτύπωση του βιβλίου "Θ.-Σ. Παυλίδου, Ερωτήσεις-απαντήσεις στην προφορική επικοινωνία"

2-12 Φεβρουαρίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση του βιβλίου "Θ.-Σ. Παυλίδου, Ερωτήσεις-απαντήσεις στην προφορική επικοινωνία". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 12-2-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση του βιβλίου "Β. Κάλφας & Γ. Ζωγραφίδης, Αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι"

2-12 Φεβρουαρίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση του βιβλίου "Β. Κάλφας & Γ. Ζωγραφίδης, Αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 12-2-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Εκτύπωση του βιβλίου "Σ. Σταυρακοπούλου (επιμ.), Πανουργίαι υψηλόταται του Μπερτόλδου"

12-22 Ιανουαρίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση του βιβλίου "Σ. Σταυρακοπούλου (επιμ.), Πανουργίαι υψηλόταται του Μπερτόλδου". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 22-1-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Εκτύπωση του βιβλίου "Β. Δουλαβέρα (επιμ.), Καταλόγια"

16-28 Νοεμβρίου 2017

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση του βιβλίου "Β. Δουλαβέρα (επιμ.), Καταλόγια". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 28-11-2017. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Εκτύπωση του βιβλίου "Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου (επιμ.), Ελληνική ετυμολογία / Greek etymology"

2-12 Οκτωβρίου 2017

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση του βιβλίου "Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου (επιμ.), Ελληνική ετυμολογία / Greek etymology". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 12-10-2017. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Εκτύπωση του βιβλίου "Δ. Κουτσογιάννης, Γλωσσική διδασκαλία: χθες, σήμερα, αύριο"

19-29 Σεπτεμβρίου 2017

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση του βιβλίου "Δ. Κουτσογιάννης, Γλωσσική διδασκαλία: χθες, σήμερα, αύριο". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 29-9-2017. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Μ. Σετάτος (1929-2017)

3 Ιουλίου 2017

Ο Μιχάλης Σετάτος γεννήθηκε το 1929 στη Θεσσαλονίκη και πέθανε στις 3 Ιουλίου 2017 στην ίδια πόλη. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Πειραματικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης και συνέχισε σπουδάζοντας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. (1947-1951). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι με υποτροφία από το 1959 ως το 1965, οπότε επέστρεψε στην Ελλάδα, και λίγο αργότερα εκλέχθηκε έκτακτος (1970) και στη συνέχεια τακτικός (1975) καθηγητής Γλωσσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ.

Ανατύπωση του βιβλίου "Χρ. Τσαγγάλης, Ομηρικές μελέτες"

5-10 Ιουνίου 2017

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση του βιβλίου "Χρ. Τσαγγάλης, Ομηρικές μελέτες". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 10-6-2017. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση του βιβλίου "Π. Πολίτης, Η γλώσσα της τηλεοπτικής ενημέρωσης"

5-10 Ιουνίου 2017

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση του βιβλίου "Π. Πολίτης, Η γλώσσα της τηλεοπτικής ενημέρωσης". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 10-6-2017. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση και βιβλιοδεσία του βιβλίου "Λεξικό της κοινής νεοελληνικής"

5-10 Ιουνίου 2017

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση και τη βιβλιοδεσία του βιβλίου Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 10-6-2017. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.