Αναρτήσεις, Προκηρύξεις κτλ.

Κληροδοσία του Μιχάλη Σετάτου στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

19 Απριλίου 2018

Στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών κληροδοτεί ο κορυφαίος Έλληνας γλωσσολόγος, ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ. και μέλος, για 44 χρόνια, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, Μιχάλης Σετάτος, που πέθανε στις 3 Ιουλίου 2017, την ακίνητη περιουσία που κατέχει μαζί με την αδελφή του, ορίζοντας να περιέλθει στο Ίδρυμα μετά τον θάνατο της αδελφής του, την οποία μάλιστα προτρέπει να κάνει το ίδιο.

Εκτύπωση του βιβλίου "Χρ. Τσολάκης, Θέσεις και σημειώματα"

23 Μαρτίου - 3 Απριλίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση του βιβλίου "Χρ. Τσολάκης, Θέσεις και σημειώματα". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 3-4-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση του βιβλίου "Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική γραμματική"

5-26 Μαρτίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση του βιβλίου "Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική γραμματική". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 26-3-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση του βιβλίου "Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική γραμματική. Ιστορική εισαγωγή"

5-26 Μαρτίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση του βιβλίου "Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική γραμματική. Ιστορική εισαγωγή". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 26-3-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Εκτύπωση του βιβλίου "Θ.-Σ. Παυλίδου, Ερωτήσεις-απαντήσεις στην προφορική επικοινωνία"

2-12 Φεβρουαρίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση του βιβλίου "Θ.-Σ. Παυλίδου, Ερωτήσεις-απαντήσεις στην προφορική επικοινωνία". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 12-2-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση του βιβλίου "Β. Κάλφας & Γ. Ζωγραφίδης, Αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι"

2-12 Φεβρουαρίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση του βιβλίου "Β. Κάλφας & Γ. Ζωγραφίδης, Αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 12-2-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Εκτύπωση του βιβλίου "Σ. Σταυρακοπούλου (επιμ.), Πανουργίαι υψηλόταται του Μπερτόλδου"

12-22 Ιανουαρίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση του βιβλίου "Σ. Σταυρακοπούλου (επιμ.), Πανουργίαι υψηλόταται του Μπερτόλδου". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 22-1-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Εκτύπωση του βιβλίου "Β. Δουλαβέρα (επιμ.), Καταλόγια"

16-28 Νοεμβρίου 2017

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση του βιβλίου "Β. Δουλαβέρα (επιμ.), Καταλόγια". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 28-11-2017. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Εκτύπωση του βιβλίου "Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου (επιμ.), Ελληνική ετυμολογία / Greek etymology"

2-12 Οκτωβρίου 2017

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση του βιβλίου "Χρ. Τζιτζιλής & Γ. Παπαναστασίου (επιμ.), Ελληνική ετυμολογία / Greek etymology". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 12-10-2017. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Εκτύπωση του βιβλίου "Δ. Κουτσογιάννης, Γλωσσική διδασκαλία: χθες, σήμερα, αύριο"

19-29 Σεπτεμβρίου 2017

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση του βιβλίου "Δ. Κουτσογιάννης, Γλωσσική διδασκαλία: χθες, σήμερα, αύριο". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 29-9-2017. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Μ. Σετάτος (1929-2017)

3 Ιουλίου 2017

Ο Μιχάλης Σετάτος γεννήθηκε το 1929 στη Θεσσαλονίκη και πέθανε στις 3 Ιουλίου 2017 στην ίδια πόλη. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Πειραματικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης και συνέχισε σπουδάζοντας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. (1947-1951). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι με υποτροφία από το 1959 ως το 1965, οπότε επέστρεψε στην Ελλάδα, και λίγο αργότερα εκλέχθηκε έκτακτος (1970) και στη συνέχεια τακτικός (1975) καθηγητής Γλωσσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ.