Αναρτήσεις, Προκηρύξεις κτλ.

Εκτύπωση του βιβλίου "C. Luciani, Πένθος θανάτου"

12-22 Νοεμβρίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση και τη βιβλιοδεσία του βιβλίου "C. Luciani, Πένθος θανάτου". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 22-11-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση του βιβλίου "Θ.-Σ. Παυλίδου, Γλώσσα - γένος - φύλο"

12-22 Νοεμβρίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση και τη βιβλιοδεσία του βιβλίου "Θ.-Σ. Παυλίδου, Γλώσσα γένος φύλο". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 22-11-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση του βιβλίου "Δ. Ν. Μαρωνίτης, Ομήρου Οδύσσεια"

7-17 Σεπτεμβρίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση και τη βιβλιοδεσία του βιβλίου "Δ. Ν. Μαρωνίτης, Ομήρου Οδύσσεια". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 17-9-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση του βιβλίου "Ν. Καζαντζάκης & Ι. Κακριδής, Ομήρου Οδύσσεια"

7-17 Σεπτεμβρίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση και τη βιβλιοδεσία του βιβλίου "Ν. Καζαντζάκης & Ι. Κακριδής, Ομήρου Οδύσσεια". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 17-9-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση του βιβλίου "Ν. Καζαντζάκης & Ι. Κακριδής, Ομήρου Ιλιάδα"

7-17 Σεπτεμβρίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση και τη βιβλιοδεσία του βιβλίου "Ν. Καζαντζάκης & Ι. Κακριδής, Ομήρου Ιλιάδα". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 17-9-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση και βιβλιοδεσία του βιβλίου "Α.-Φ. Χριστίδης, Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα" 2018α

19-22 Ιουνίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση και τη βιβλιοδεσία του βιβλίου "Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 22-6-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση και βιβλιοδεσία του βιβλίου "Α.-Φ. Χριστίδης, Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα" 2018

3-13 Απριλίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση και τη βιβλιοδεσία του βιβλίου "Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 13-4-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Κληροδοσία του Μιχάλη Σετάτου στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

19 Απριλίου 2018

Στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών κληροδοτεί ο κορυφαίος Έλληνας γλωσσολόγος, ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ. και μέλος, για 44 χρόνια, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, Μιχάλης Σετάτος, που πέθανε στις 3 Ιουλίου 2017, την ακίνητη περιουσία που κατέχει μαζί με την αδελφή του, ορίζοντας να περιέλθει στο Ίδρυμα μετά τον θάνατο της αδελφής του, την οποία μάλιστα προτρέπει να κάνει το ίδιο.

Εκτύπωση του βιβλίου "Χρ. Τσολάκης, Θέσεις και σημειώματα"

23 Μαρτίου - 3 Απριλίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση του βιβλίου "Χρ. Τσολάκης, Θέσεις και σημειώματα". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 3-4-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση του βιβλίου "Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική γραμματική"

5-26 Μαρτίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση του βιβλίου "Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική γραμματική". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 26-3-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.

 

Ανατύπωση του βιβλίου "Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική γραμματική. Ιστορική εισαγωγή"

5-26 Μαρτίου 2018

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, έχοντας υπόψη το άρθρο 171 του Ν. 4261/2014, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανατύπωση του βιβλίου "Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική γραμματική. Ιστορική εισαγωγή". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στα γραφεία του Ινστιτούτου (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., γραφείο 418) ως τις 26-3-2018. Αναλυτική προκήρυξη θα βρείτε εδώ.