Η νεοελληνική γραμματική σε ξένες γλώσσες

Concise Modern Greek Grammar (αγγλική μετάφραση)

AGGLIKH METAFRASH

M. Triandaphyllidis

ISBN 960-231-083-9

Έκδοση: 2004

Σελίδες: xvi + 262

Τιμή:15,90€14,31€Αγορά

Piccola Grammatica Neogreca (ιταλική μετάφραση)

ITALIKH METAFRASH

M. Triandafillidis

ISBN 978-960-231-075-5

Έκδοση: 2015

Σελίδες: xvi + 268

Τιμή:15,90€14,31€Αγορά

Kleine neugriechische Grammatik (γερμανική μετάφραση)

GERMANIKH METAFRASH

M. Triandaphyllidis

ISBN 978-960-231-080-9

Έκδοση: 2015

Σελίδες: xiv + 269

Τιμή:15,90€14,31€Αγορά

Малка Новогръцка Граматика (βουλγαρική μετάφραση)

VOULGARIKH METAFRASH

М. Триандафилидис

ISBN 960-231-070-7

Έκδοση: 1996

Σελίδες: x + 250

Τιμή:15,90€14,31€Αγορά

Малая Грамматика Новогреческого Языка (ρωσική μετάφραση)

ROSIKH METAFRASH

М. Триандафилидис

ISBN 960-231-068-5

Έκδοση: 1995

Σελίδες: 275

Τιμή:15,90€14,31€Αγορά

Mică Gramatică a Limbii Neogreceşti (ρουμανική μετάφραση)

ROUMANIKA METAFRASH

M. Triandafylidis

ISBN 960-213-079-0

Έκδοση: 1996

Σελίδες: xiv + 259

Τιμή:15,90€14,31€Αγορά

Mala Novogrčka Gramatika (σερβική μετάφραση)

SERVIKA METAFRASH

M. Trijandafilidis

ISBN 960-231-074-X

Έκδοση: 1995

Σελίδες: xii + 277

Τιμή:15,90€14,31€Αγορά

Petite Grammaire du grec moderne (γαλλική μετάφραση)

GALLIKH METAFRASH

M. Triandaphyllidis

ISBN 978-960-231-061-8

Έκδοση: 2014

Σελίδες: xvi + 267

Τιμή:15,90€14,31€Αγορά

Pequeña Gramatica Neogriega (ισπανική μετάφραση)

ISPANIKH METAFRASH

M. Triandafylidis

ISBN 960-231-071-5

Έκδοση: 1994

Σελίδες: xvi + 275

Τιμή:15,91€14,31€Αγορά

Gramatikё e vogёl e Greqishtes sё re (αλβανική μετάφραση)

ALVANIKH METAFRASH

M. Triandafilidhis

ISBN 960-231-069-3

Έκδοση: 1995

Σελίδες: xxii + 265

Τιμή:15,90€14,31€Αγορά

Mała Gramatyka Nowogrecka (πολωνική μετάφραση)

POLONIKH METAFRASH

M. Triandafillidis

ISBN 960-231-081-2

Έκδοση: 1997

Σελίδες: xiv + 256

Τιμή:15,90€14,31€Αγορά

Мала Граматика Новогрецькьої Мови (ουκρανική μετάφραση)

OUKRANIKH METAFRASH

М. Тріандафіллідис

ISBN 960-231-089-8

Έκδοση: 2003

Σελίδες: 262

Τιμή:15,90€14,31€Αγορά

ახალი ბერძნული ენის გრამატიკის მრკლე კურსი (γεωργιανή μετάφραση)

GEORGIANH METAFRASH

მ. ტრიანდაფილიდისი

ISBN 960-243-511-9

Έκδοση: 1999

Σελίδες: 333

Τιμή:15,90€14,31€Αγορά

Küçük Çağdaş Yunanca Dilbilgisi (τουρκική μετάφραση)

TOURKIKH METAFRASH

M. Triandafilidis

ISBN 960-231-087-1

Έκδοση: 2002

Σελίδες: xvi + 253

Τιμή:15,90€14,31€Αγορά